Kaunui – geros ir blogos naujienos
Kau­nui pa­sta­ruo­ju me­tu ro­dant ge­rė­jan­čius eko­no­mi­nius ro­dik­lius, es­mi­niam „lai­ki­no­sios sos­ti­nės“ pro­ver­žiui iš­lie­ka pa­vo­jų, pa­vyz­džiui, ri­zi­ka ne­pri­trauk­ti pa­kan­ka­mai in­ves­ti­ci­jų, rem­da­mo­si eks­per­tais ir vers­li­nin­kais ra­šo „Vers­lo ži­nios“.

Banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, kad kol kas Kauno augimas tėra „fenikso kilimas iš pelenų“, miestui itin svarbūs bus ateinantys 2–3 metai – per juos būtina pritraukti pakankamai naujų investicijų.

„Kauno gyventojų skaičiaus pokytis vis dar yra neigiamas, o tai reiškia, kad esminio proveržio kol kas nėra. Kaunas tarptautinėje erdvėje dar nėra tapęs tokiu traukos centru, koks yra Vilnius ar net teigiamą gyventojų skaičiaus balansą jau seniau turintys Šiauliai. Taigi, artimiausi metai lems, ar Kaunas tvirtai atsistos ant kojų, ar ir toliau bus tik Vilniaus satelitas“, – VŽ sakė Ž. Mauricas.

Ekonomistas kartu nemano, jog vietos valdžia turi daug svertų daryti įtaką miestų ekonominei raidai: „Lietuvai de facto esant Europos Sąjungos rajonu, vietos valdžia turi vis mažiau įtakos“, sako jis.

VŽ nurodo, kad Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) kasmet sudaromame savivaldybių indekse Šiauliai 2018-aisiais aplenkė Kauną ir išstūmė šį miestą į 4-ąją savivaldybių sąrašo vietą. Tiesa, LLRI ekspertai pažymi, kad nepaisant to, situacija Kaune sparčiai gerėja.