Kauno socialdemokratams vadovaus Ž. Garšva
Po ne­sėk­mės per sa­vi­val­dos rin­ki­mus kei­čia­mi so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos sky­rių pir­mi­nin­kai.

Kauno skyriaus socialdemokratai šeštadienį naujuoju pirmininku išsirinko verslininką, buvusį Kauno miesto tarybos narį Žydrūną Garšvą. Jis gavo 109 balsus, o Orinta Leiputė – 84.

Ž. Garšva pakeis iki šios skyriui vadovavusį Giedrių Bielskų.

Partijos vadovas Gintautas Paluckas BNS tvirtino, kad reikia atnaujinti ne tik skyrių vadovybę, bet ir kitus dalykus.

„Su naujomis vadovybėmis būtų kuriami nauji planai, kaip didžiuosiuose miestuose atgauti žmonių pasitikėjimą“, – teigė G. Paluckas.

„Reikia keisti sąrašų formavimo principus, veiklos modelį, komunikacijos įpročius arba taikytus instrumentus, kurie anksčiau veikė, o dabar nebeveikia“, – pridūrė G. Paluckas.

Be kita ko jis pabrėžė, kad planuojant pokyčiai partijos skyriuose, reikia atsižvelgti į tendencijas, rodančias, kad rinkimai į savivaldą lokalėja.

„Tampa arčiau marškinių ir bendro pobūdžio frazės, kaip socialinis teisingumas, didesnis viešasis sektorius ar geresnės paslaugos, žmonių nepasiekia tos žinutės, jie rūpinasi savo gyvenamąja aplinka, o iš politikų laukia kad ir fragmentuotų pažadų... Žmonės savo balsavimu parodė, kad taip kaip šneka, kaip atrodo, ką siūlo socialdemokratai didžiuosiuose miestuose, yra neaktualu. (...) Socialdemokratinės politikos mes tinkamai nesugebame papasakoti“, – teigė G. Paluckas.

Po savivaldos rinkimų didžiuosiuose miestuose socialdemokratai tarybose neturi ne vienos vietos.

Vietoje Klaipėdos skyriaus pirmininkės Lilijos Petraitienės, uostamiečio socialdemokratams vadovaus verslininkas, Švyturio seniūnaitijos seniūnaitis Mindaugas Prialgauskas.

Šiauliuose baigėsi aštuonerius metus be pertraukos trukusi Edvardo Žakario pirmininkavimo era. Ilgametis skyriaus vadovas skyriaus vadovo vietą užleido Sigitai Gintilaitei, kuri pastaruoju metu dirbo Šiaulių universitete Tarpsektorinės partnerystės centre, jam vadovavo. Šiuo metu yra motinystės atostogose.