Kauno savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Vilius Šiliauskas
Kau­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba an­tra­die­nį pa­sky­rė nau­ją ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rių – juo ta­po val­dan­čių­jų „Vie­nin­go Kau­no“ na­rys Vi­lius Ši­liaus­kas.

Jo kandidatūrą palaikė 34 tarybos nariai, trys susilaikė.

Naujasis administracijos vadovas pareigas pradės eiti nuo šio trečiadienio.

Iki šiol direktoriaus pavaduotojo pareigas ėjęs V. Šiliauskas šiose pareigose pakeitė Gintarą Petrauską, kuris antradienį atleistas iš administracijos direktorių.

Jis pareigas palieka savo noru. G. Petrauskas yra sakęs, kad sprendimą trauktis priėmė sulaukęs patrauklaus darbo pasiūlymo privačiame sektoriuje.

Kauno administracijai G. Petrauskas vadovavo nuo 2015 metų, kai po savivaldos rinkimų susiformavo dabartinė valdančioji dauguma.