Kauno savivaldybė ruošiasi rekonstruoti Griunvaldo gatvę
Kau­no sa­vi­val­dy­bė ren­gia­si re­kons­truo­ti cen­tre esan­čią Griun­val­do gat­vę, ve­dan­čią nuo Vy­tau­to pros­pek­to iki pre­ky­bos cen­tro „A­kro­po­lis“.

„Numatyta išplėsti dviratininkų ir pėsčiųjų zonas, susiaurinti važiuojamąją dalį. Šaligatviai bus plytelių dangos, o dviračių zona – asfalto, atnaujinamas apšvietimas, suremontuotos požeminės komunikacijos“, – kitais metais planuojamus darbus vardijo savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas.

Pagal parengtą projektą, gatvėje liks viena eismo juosta, ji išplatės prie sankryžos su Vytauto prospektu. Gatvėje taip pat numatytos automobilių stovėjimo vietos.

Kauno savivaldybė taip pat žada išsaugoti Griunvaldo gatvėje augančius medžius.

Šalia Griunvaldo gatvės yra Karo ligoninės parkas, savivaldybė šiemet su Krašto apsaugos ministerija susitarė, kad jis galėtų tapti atviru visuomenei.

Savivaldybė yra pasiūliusi projektą, kad aukšta karinę teritoriją juosianti tvora keliose vietose būtų atveriama, o parke būtų įrengiami takeliai, bėgimo takai, jie būtų naidingti ir Karo medicinos centro reikmėms, įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės, kita parkui būdinga infrastruktūra.

Pasak G. Petrausko, tikimasi, kad parko atvėrimo ir Griunvaldo gatvės tvarkymo darbai galės vykti lygiagrečiai, tačiau dėl parko reikia Vyriausybės nutarimo. Šiuo metu savivaldybė derina klausimą su Krašto apsaugos ministerija.