Kauno savivaldybė ruošiasi nukelti ir parduoti liūdnai pagarsėjusį „Auksinį tualetą“
Kau­no sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si nu­kel­ti ir auk­cio­ne par­duo­ti Se­na­mies­ty­je sto­vin­tį kon­tei­ne­ri­nį tua­le­tą, ku­ris dėl kai­nos ki­lus skan­da­lui bu­vo pra­min­tas „Auk­si­niu tua­le­tu“.

Tualetas Senamiestyje, netoli Kauno pilies, pastatytas 2009 metais. Tarybai siūlymą tualetą parduoti teikianti savivaldybės administracija nurodo, jog konteinerinis tualetas yra pasenęs ir surūdijęs.

„Konteinerinis tualetas neatitinka saugių eksploatavimo sąlygų, eksploatuojamas keltų grėsmę darbuotojams ir lankytojams, todėl jis buvo pripažintas netinkamu naudoti“, – rašo projekto rengėjai.

Numatyta, kad statinys bus nukeltas ir vėliau parduodamas aukcione. Kokia galėtų būti pradinė jo kaina, paaiškės atlikus turto vertinimą.

Nuo šių metų pradžios netoliese veikia suremontuotas viešasis tualetas.

Auksiniu pramintą viešąjį tualetą Kauno savivaldybė pastatė 2008 metų rudenį. Konteinerio tipo tualetas miesto biudžetui kainavo per pusę milijono litų (153 tūkst. eurų), o jo pirkimo aplinkybėmis susidomėjo teisėsauga.

Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad šio objekto statyba buvo neteisėta.

Dėl jo statybos aplinkybių buvo teisiami 12 turto iššvaistymu, piktnaudžiavimu, dokumento klastojimu ir disponavimu suklastotu dokumentu kaltintų asmenų – savivaldybės valdininkai ir bendrovės „TK sprendimai“ atstovai.

Dauguma jų vėliau buvo išteisinti.