Kauno rajone parduodamos dvi sanatorijos
Vals­ty­bės tur­tą val­dan­tis Tur­to ban­kas Kau­no ra­jo­ne, Ne­mu­no kil­pos šlai­te par­duo­da dvi bu­vu­sias sa­na­to­ri­jas ir du ten esan­čius že­mės skly­pus.

Bankas pranešė, kad pietvakariniame Dubravos miško pakraštyje, šalia Kauno marių pakrančių miškų, kairiajame Nemuno krante, Sietyno kaime esanti 2,5 tūkst. kv. metrų ploto sanatorija ir 1,7 hektaro žemės sklypas parduodamas už pradinę 192,6 tūkst. eurų kainą.

Turto banko atstovė spaudai Aldona Grinienė BNS informavo, kad pirmasis šio objekto aukcionas įvyks spalio 8 dieną.

Šiemet taip pat numatoma parduoti tame pačiame Sietyno kaime esantį 5 tūkst. kv. metrų ploto profilaktoriumą bei 1,5 hektaro žemės sklypą. A. Grinienės teigimu, šio objekto pradinė kaina ir pirmojo aukciono data dar nėra nustatyta.

Abu objektai aukcionuose parduodami pirmą kartą.

1986 metais statyti gydymo paskirties pastatai šiuo metu nenaudojami.

Šiemet iki rugpjūčio 1 dienos įvyko 127 aukcionai, turto parduota už 5,5 mln. eurų. Iki metų pabaigos aukcionuose tikimasi parduoti objektų už 13 mln. eurų.