Kauno mero sūnus „pamiršo“ deklaruoti tėvo dovanotą turtą
Kau­no me­ro sū­nus, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Dai­nius Ma­ti­jo­šai­tis ne­dek­la­ra­vo jam tė­vo do­va­no­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir pi­ni­gi­nių lė­šų, bet ža­da tai pa­da­ry­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Per pra­ėju­sius me­tus po­li­ti­kas pra­tur­tė­jo dau­giau nei mi­li­jo­nu eu­rų, ra­šo por­ta­las 15min.lt.

Pasak portalo, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis deklaravo pernai padovanojęs nekilnojamojo turto už maždaug 596 tūkst. eurų ir 126 tūkst. eurų pinigais. Meras teigia, kad turto dovanojo savo sūnums, bet detalių nepateikė.

15min.lt teigimu, D. Matijošaitis nedeklaravo gautų dovanų Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK), bet Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateiktoje turto deklaracijoje D. Matijošaitis praturtėjimą nurodo.

Vis dėlto iš VMI pateiktų duomenų matyti, kad per metus D. Matijošaitis praturtėjo daugiau nei milijonu eurų, nors jo tėvas abiem sūnums padovanojo turto už 722 tūkst. eurų. Pasak portalo, D. Matijošaitis to paaiškinti negalėjo, jis patikino, kad pats gavo tik vieną butą ir pinigų, o kokią sumą ir kokios vertės butą gavo, politikas sako neatsimenantis.

Savivaldybės tarybos narys pripažįsta, kad nedeklaruodamas gautų dovanų pažeidė įstatymą ir žada ištaisyti padėtį dar šią savaitę.