Kauno apylinkės prokuratūroje – 23 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto prieš vaikus
Šian­dien Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je vy­ku­sios spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Da­rius Val­ka­vi­čius ir Kau­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Ket­vir­to­jo sky­riaus vy­riau­sio­ji pro­ku­ro­rė Dai­va Brud­nie­nė in­for­ma­vo apie ke­lių ypa­tin­go vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mo su­lau­ku­sių iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, pra­dė­tų dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ar ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo ne­pil­na­me­čiams, ei­gą bei re­zul­ta­tus.

Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras informavo, kad šiuo metu Kauno apylinkės prokuratūroje iš viso yra 23 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje, kuomet galimai nukentėjo vaikai. Prokuroras atkreipė dėmesį, kad ikiteisminiuose tyrimuose prokurorai niekuomet nesprendžia vaikų paėmimo iš šeimos klasimų, tai nėra prokuratūros kompetencija, tačiau priima sprendimus dėl tinkamiausios toje konkrečioje situacijoje kardomosios priemonės skyrimo smurtu įtartam asmeniui. Dažniausia kardomoji priemonė šiuose tyrimuose – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Šiuo metu tebevykstančiuose tyrimuose tik vienu atveju prokuroras priėmė sprendimą dėl tokios kardomosios priemonės, kuri įpareigoja įtariamąjį gyventi skyriumi nuo nukentėjusiojo. D. Valkavičius pabrėžė, kad priimant sprendimus tyrime, galimai nukentėjusių vaikų interesai yra prioritetiniai, kaskart sprendžiant vertinama, kas toje situacijoje yra adekvatu, proporcinga ir užtikrina vaiko saugumą. Kalbėdamas apie tokio pobūdžio ikiteisminių tyrimų trukmę prokuroras nurodė, kad dažniausiai ją lemia tai, kad paskyrus teismo prsichiatrinę – psichologinę ekspertizę, kuri dažnai yra būtina tyrimui, jos tenka laukti apie 6 mėnesius, o atsakymo su išvadomis – dar kelis. Iš viso per 2017–2018 metus tokia teismo psichologinė ekspertizė Kauno prokurorų buvo paskirta 30 kartų, rašoma pranešime spaudai.

Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausioji prokurorė D. Brudnienė informavo, kad Kauno apylinkės prokuratūroje surašytas kaltinamasis aktas ir Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams perduota baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai fizinio skausmo sukėlimu ar nežymaus sveikatos sutrikdymu mažamečiui, piktnaudžiavimu tėvų teisėmis ir pareigomis bei nesunkiu sveikatos sutrikdymu mažamečiui šeimos nariui pareikšti kaunietei E. G.

Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas praėjusių metų spalio mėnesį, gavus duomenų, kad mažametis vaikas į darželį buvo atvestas su sumušimo žymėmis. E. G. pirmos apklausos metu pripažino savo kaltę dėl fizinių bausmių taikymo, tačiau vėliau savo kaltę dėl įtariamų nusikalstamų veikų neigė. Ikiteisminio tyrimo metu moteriai buvo paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas gyventi skyriumi nuo nukentėjusiojo, tačiau šių metų balandžio mėnesį, prokurorės nutarimu, šis įpareigojimas buvo panaikintas. Šiuo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Įtarimai ikiteisminio tyrimo metu dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo mažamečiui buvo pareikšti ir moters sugyventiniui, tačiau vėliau tyrimas jo atžvilgiu buvo nutrauktas nesurinkus pakankamai duomenų pagrindžiančių įtariamojo kaltę.

Prokurorė D. Brudnienė pabrėžė, kad šio ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta daugybė proceso veiksmų – apklausos, tyrimai poligrafu, psichologinė ir psichiatrinė ekspertizė bei kiti, tyrimui būtini, veiksmai. Ikiteisminis tyrimas baigtas šių metų spalio 9 dieną. Po susipažinimo tenkinus iš dalies įtariamosios ir jos gynėjo prašymus, buvo atlikti papildomi veiksmai ir lapkričio12 dieną surašytas kaltinamasis aktas.

Šį ikiteisminį tyrimą atliko Kauno rajono policijos 2-ojo veiklos skyriaus pareigūnai. Jiems vadovavo ir tyrimą kontroliavo Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorė Renata Oželienė.

Baudžiamasis kodeksas už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą mažamečiui numato baudą, areštą, arba laisvės atėmimą iki dviejų metų (BK 140 str. 3 d.). Už piktnaudžiavimą tėvų teisėmis ar pareigomis numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų (BK 163 str.). Už nesunkų sveikatos sutrikdymą mažamečiui savo šeimos nariui numatyta laisvės atėmimo iki penkerių metų bausmė (BK 138 str. 2 d. 1 p., 3 p.).

Kitas didelio visuomenės susidomėjimo sulaukęs ikiteisminis tyrimas, kuris buvo pradėtas šių metų rugsėjo 29 dieną, šiuo metu taip pat yra baigtas, proceso dalyviai susipažįsta su ikiteisminio tyrimo medžiaga. Iki lapkričio 16 dienos jie gali pateikti prašymus dėl ikiteisminio tyrimo papildymo. Įtarimai šieme tyrime yra pareikšti vaikų motinai pagal 284 str. 1 d, kadangi fizinis skausmas buvo galimai sukeltas viešojoje vietoje, taip sutrikdant ir viešąją tvarką.

Šio ikiteisminio tyrimo metu įtarimai dėl galimo fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo buvo pareikšti ir vaikų tėvui, tačiau tyrimo eigoje nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių kaltę, vėliau buvo priimtas sprendimas jo atžvilgiu tyrimą nutraukti.

Baudžiamas kodeksas numato, kad už viešosios tvarkos pažeidimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas areštas arba laisvės atėmimas iki dviejų metų.