Kaune apiplėšta klebonija – pavogti keli tūkstančiai eurų
Penk­ta­die­nį pa­ste­bė­ta, kad iš kle­bo­ni­jos Kau­ne pa­vog­ti ke­li tūks­tan­čiai su­au­ko­tų eu­rų, pra­ne­šė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Vaidoto gatvėje esančioje parapijos klebonijoje išlaužus antrojo aukšto lango rėmą ir patekus į kabinetą, iš stalčiaus pavogta 600 eurų.

Iš spintos pavogtas nepritvirtintas metalinis seifas, kuriame buvo 3–4 tūkst. eurų įvairiomis monetomis bei apie 6–8 tūkst. eurų įvairiais banknotais. Šie pinigai buvo suaukoti parapijai.

Tikslus nuostolis nustatinėjamas.