Karių dovana Klaipėdai – Vyčio vėliava
Uos­ta­mies­tis tu­rės vie­tą, ku­rio­je nuo­lat plė­ve­suos di­džiu­lė is­to­ri­nė (her­bi­nė) Lie­tu­vos vė­lia­va su bal­tu Vy­čiu rau­do­na­me fo­ne.

Šis svarbus ir vis labiau viešajame gyvenime naudojamas valstybinis simbolis bus iškeltas ant 12 metrų aukščio stiebo vasario 16-ąją.

Vieta pasirinkta reprezentacinė: Martyno Mažvydo alėjos pabaiga, tarp Juozo Karoso ir Kristijono Donelaičio gatvių. Vėliavos stiebas jau pastatytas. Įdomu tai, kad idėją sugalvojo ir jos įgyvendinimą finansavo patys Klaipėdos kariai.

„Pernai minint Lietuvos valstybės ir kariuomenės atkūrimo 100-metį Klaipėdos įgulos kariai, karininkai, civiliai tarnautojai nusprendė miestui įteikti dovaną: istorinę vėliavą. Buvo renkamos privačios lėšos, už kurias pagamintas 12 metrų aukščio vėliavos stiebas, įsigyta Vyčio vėliava. Norėjome, kad dovana liktų mieste ilgam, ne tik per 100-mečio minėjimą. Kreipėmės į Klaipėdos miesto savivaldybės Įvaizdžio komisiją, kuri pasiūlė jai tinkamiausią vietą“, – portalui lzinios.lt pasakojo Karinių jūrų pajėgų štabo viršininko pavaduotojas civilių ir kariškių bendradarbiavimui komandoras leitenantas Ramūnas Kažerskas.

Anot jo, dar tarpukariu buvo paplitusi graži tradicija kariams, karininkams aukoti lėšas prasmingų progų įamžinimui, paminklų statybai ir pan.

„Vėliava M. Mažvydo alėjoje plėvesuos nuolat, ją prižiūrės, keis kariai. Norime, kad ši vieta būtų išnaudojama, todėl svarstoma, jog prie Vyčio vėliavos galėtų priesaikas duoti jaunieji šauliai, kariai savanoriai, vyktų karių išlydėtuvių, laipsnių suteikimo ceremonijos“, – pasakojo R. Kažerskas.

Iškilmingą vėliavos pakėlimo ceremoniją M. Mažvydo alėjoje lydės Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos salvės, dalyvaus Klaipėdos karių įgulos padaliniai, policijos, muitinės pareigūnai, pasieniečiai.

Uostamiestyje tai bus vienintelė vieta, kurioje nuolat plėvesuos istorinė vėliava. Ji retsykiais pakabinama ir ant didžiulio stiebo kruizinių laivų terminale, tačiau ten plėvesuoja ir Trispalvė, o tradicijos kasdien laikyti pakeltą kurią nors vėliavą nėra.

Lietuvos valstybės istorinę, arba populiariai vadinamą Vyčio vėliavą greta valstybės vėliavos Lietuvos Respublikos Seimas įteisino 2004 m. liepos 8 d. Jos prototipas – per 1410 m. Žalgirio mūšį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės naudotos vėliavos. Pasak lenkų kronikininko Jano Dlugošo, 30 iš 40 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pulkų turėjo raudonas vėliavas su išsiuvinėtu šarvuoto raitelio, iškėlusio kalaviją, atvaizdu; kitų dešimties pulkų vėliavose buvo išsiuvinėti Gediminaičių stulpai.