Kaltė dėl nelaimės funikulieriuje tenka operatoriui
Ava­ri­ja Kau­no Ža­lia­kal­nio fu­ni­ku­lie­riu­je įvy­ko dėl dar­bo sau­gos ir ins­truk­ci­jų ne­si­lai­kiu­sio fu­ni­ku­lie­riaus ope­ra­to­rius, o įren­gi­nys bu­vo tech­niš­kai tvar­kin­gas, pra­ne­šė LRT te­le­vi­zi­jos nau­jie­nų tar­ny­ba. Ty­ri­mą pa­bai­gu­si Dar­bo ins­pek­ci­ja nu­sta­tė, kad kel­da­mas iš Šiau­lių į eks­kur­si­ją Kau­ne at­vy­ku­sius moks­lei­vius ope­ra­to­rius vir­ši­jo leis­ti­ną va­go­nų ju­dė­ji­mo grei­tį, dėl to su­vei­kė au­to­ma­ti­niai stab­džiai, va­di­na­mie­ji va­go­nų gau­dy­to­jai.

„Operatorius turi manipuliuodamas valdymo įtaisais neviršyti leistino greičio. Jeigu leistinas grietis viršijamas daugiau kaip 10–20 procentų, privalo suveikti saugos įtaisai, kas ir įvyko“, – televizijai sakė Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Rimantas Kutra.

Pasak jo, tarp vagonų nelaimės metu buvo svorio disbalansas, nes vienas vagonas buvo tuščias, o kitas – pilnas žmonių. Stabdžiai nebuvo įjungti.

Darbuotojas turėjo evakuoti keleivius, bet to nepadaręs atlaisvino stabdžius ir vagonas su 32 moksleiviais nevaldomas trenkėsi į atitvarus.

Avarija įvyko birželį. Funikulieriaus mašinistui nustatytas lengvas girtumas, dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo jam pareikšti įtarimai.

Kauno apygardos prokuratūros atstovė Izabelė Bočkienė BNS informavo, kad ikiteisminis tyrimas artimiausiu metu bus baigtas.

Prokurorai laukia Darbo inspekcijos tyrimo išvados, taip pat atliekant ikiteisminį tyrimą gauta nepriklausomo specialisto išvada dėl funikulieriaus, neseniai gauta teismo medicinos specialisto išvada dėl ilgiausiai besigydžiusios mergaitės.

Kadangi atliekamas ikiteisminis tyrimas, Darbo inspekcija savo ruožtu administracinės atsakomybės dėl šio įvykio netaikė, o surinktą informaciją ir išvadas perduoda vertinti tyrimą vykdančiai teisėsaugai, BNS sakė inspekcijos atstovė Marija Čereškevičiūtė.