Kaip vyksta darbai Laisvės alėjoje?
Pa­grin­di­nė­je Kau­no pės­čių­jų gat­vė­je – Lais­vės alė­jo­je – pra­si­dė­jo svar­biau­sias re­kons­truk­ci­jos eta­pas. Gat­vės at­kar­po­se tarp I. Kan­to ir Mai­ro­nio bei S. Dau­kan­to ir A. Mic­ke­vi­čiaus gat­vių pra­dė­ta klo­ti gra­ni­to dan­ga. Pla­nuo­ja­ma, jog nau­ją rū­bą Lais­vės alė­ja ap­si­vilks iki me­tų pa­bai­gos.

Būsimas Laisvės alėjos grindinio granitas praėjusių metų pabaigoje patyrė ekstremalius išbandymus. Bendrovės „Laboratorinių bandymų centras“ buvo atlikti išsamūs atsparumo aplinkos poveikiui testai, kurių metu granitas buvo gniuždomas, lankstomas, bandomas vandeniu ir šalčiu.

Granito danga pradėta kloti Laisvės alėjos vidurinėje dalyje. Netrukus naujuoju granitu pasipuoš erdvės ties pastatais. Iš viso antrame ir ketvirtame etapuose planuojama pakloti 23 tūkstančius kvadratinių metrų granitinės dangos. Paklotam granitui suteikiama 5 metų, o požeminiams darbams – 10 metų garantija.

Tačiau ne viskas rekonstruojamoje Laisvės alėjoje ėjosi sklandžiai: antai vasario pabaigoje akylūs žmonės nufilmavo, kaip Laisvės alėjoje darbininkai kirviu kapoja liepos šaknis. Pasak savivaldybės atstovų, „Autokaustos“ vadovybė prisiėmė atsakomybę už incidentą ir pažadėjo užtikrinti, kad tai nepasikartotų bei bendradarbiauti tiriant žalą. Be to rekonstrukciją vykdančiai bendrovei „Autokausta“ dėl pažeistų alėjos liepų savivaldybė žada skirti baudą.

„Kauno tiltai“ su „Autokausta“ vykdo 16,4 mln. eurų vertės Laisvės alėjos atkarpos nuo A. Mickevičiaus iki Vilniaus gatvės atnaujinimo darbus. Juos planuojama baigti 2020-ųjų pavasarį.

Savivaldybė yra skelbusi, kad liepos Laisvės alėjoje pradėtos sodinti dar 1851 metais.

Vasario pradžioje viena iš liepų rekonstruojamoje centrinės miesto pėsčiųjų alėjos atkarpoje nuvirto neatlaikiusi gausaus sniego. Savivaldybė tuomet skelbė, kad medis buvo smarkiai paveiktas puvinio.

Kauno savivaldybė anksčiau yra sulaukusi miestiečių pasipriešinimo, kai rekonstruojamose miesto gatvėse nusprendė iškirsti medžius. Savivaldybė teigė, kad ligotus medžius būtina pakeisti miesto sąlygoms geriau pritaikytais. Kritikai teigė, kad pjaunami medžiai yra visiškai sveiki.