Kaip laimėti Vilniaus savivaldybės pirkimą? Padovanok merui filmuką apie jį
Hu­mo­ris­tas Ole­gas Šu­ra­je­vas pra­dė­jo kur­ti Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus veik­lą rek­la­muo­jan­čius vaiz­do įra­šus dar ge­ro­kai iki su­tar­ties su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šy­mo ir net tie­kė­jų apk­lau­sos šiems fil­mu­kams kur­ti pa­skel­bi­mo. Esą tai bu­vo do­va­na. „Dėl to­kių da­ly­kų go­mu­ry ne­ska­nu“, – įtar­ti­ną san­dė­rį įver­ti­no Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) di­rek­to­rė Dia­na Vi­ly­tė.

Pirmoji „mero #Šimašiaus savaitės ataskaita“ socialiniame tinkle „Facebook“ buvo paskelbta šių metų balandžio 16 dieną. Vaizdo įrašas buvo vienas pirmųjų, kuriuo buvo pasidalyta paskyroje Lazdynų liberalai su prierašu: „Kviečiame pasižiūrėti naują Vilniaus miesto mero vlogą #Šimašiau!“

D. Vilytės žodžiais, buvo atvejų, kai verslas ką nors dovanoja Lukiškių aikštei, po to tos kompanijos tampa pirkimų laimėtojais: „Tai nėra gerai“

Komikas ir prodiuseris O. Šurajevas taip pat pasidalijo pirmuoju Vilniaus mero veiklos dienoraščio įrašu ir pakomenatavo: „Nu vaibelis visai!“ (vaibelis – suprask, nuotaika, atmosfera – red.).

R. Šimašius iš savo kabineto apie darbus sostinėje kalbėjo ir balandžio 22 dieną. Trečiasis – balandžio 30-ąją. Ir taip toliau.

Vienas pasiūlymas – vienas laimėtojas

Balandžio 30-oji įdomi tuo, kad būtent tą dieną Vilniaus miesto savivaldybės administracija nusprendė, jog „Video medžiagos filmavimo, montavimo, pagaminimo, adaptavimo paslaugų pirkimą“ laimėjo O. Šurajevo Mažoji bendrovė (MB) „Olegas ir storas“. O sutartis pasirašyta tik gegužės 22 d. T.y. R.Šimašiaus vlogai buvo kuriami ir viešinami prieš konkurso paskelbimą ir sutarties pasirašymą.

Pasiūlymo kaina su PVM įvardyta 9583,20 eurai. Paslaugų pirkimo pažymoje pažymėta, kad paslaugos galimi tiekėjai buvo trys – „Scuare production house“, „Nepilkas Vilkas“ ir MB „Olegas ir storas“. Tačiau savivaldybės pažymoje buvo teigiama, kad kiti du dalyviai pasiūlymų nepateikė.

Kiek filmukų apmokėta?

Viso yra nufilmuotos šešios sostinės mero savaitinės ataskaitos. O. Šurajevo sukurti vaizdo įrašai, reklamuojantys R. Šimašių – taip pat šeši. LŽ žiniomis, iš viso jų bus aštuoni. Šeši jau yra pagaminti ir paskleisti „Facebook“, „Linkedin“ bei „YouTube“, o likusieji du bus sukurti po R. Šimašiaus atostogų.

Pats O. Šurajevas LŽ teigė, kad pirmi du filmukai buvo sukurti nemokamai. „Nusprendėme pabandyti padaryti, nes nežinojome, ar mums pavyks, – pasakojo jis. – Idėja buvo pabandyti, jei pavyksta, tada daryt.“

Taigi O. Šurajevas paskaičiavo, kad viso turi būti aštuoni filmukai, už kuriuos mokama, liko sukurti keturis.

„Aš prie šio projekto nelabai dirbu, labiau kuruoju darbų redakcinę dalį, o tuo metu, balandį, apskritai buvau Amerikoje“, – sakė komikas ir prodiuseris.

Savivaldybė: pagal sutartį iki dabar sukurti du klipai

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vardu atsiųstame atsakyme teigiama: „Abipusiu susitarimu su kūrėjais sutarta, kad bus sukurti 4 nemokami video – ir sulaukus vilniečių reakcijos bus nuspręsta, ar tęsti darbus reguliariai ir ne nemokamai, o perkant paslaugą. Kadangi vilniečių į tokias video ataskaitas reakcija buvo teigiama, balandžio mėnesį buvo atlikta trijų tiekėjų apklausa, savo kainą atsiuntė vienas, gegužę pasirašyta sutartis 8 video klipams. Du iš jų jau sukurti, pagal sutartį liko 6.“

Atsakyme teigiama, kad per šį laikotarpį buvo sukurti 6 vaizdo klipai, 4 nemokami, 2 pagal sutartį. Vaizdo įrašų ciklas vadinasi „Mero veiklos dienoraštis“.

Pasirodžius publikacijai, O. Šurajevas paprašė patikslinti, kad suklydo, ir nemokami buvo 4 filmukai. „Aš tiesiog nuoširdžiai neatsimenu“, – patikino jis.

„Interesų ausys“

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorė Diana Vilytė LŽ teigė, kad jei už filmukus, kurie sukurti iki pasirašant sutartį, būtų atsiskaityta, tai būtų laikoma pažeidimu. Tačiau kita situacija, jei jie sukurti nemokamai.

„Gali sakyti, kad dovanojo. Tada kyla klausimų, kaip buvo pirkta ir panašiai, – sakė D. Vilytė. – Bendrąja prasme, nepasirašius sutarties, neįteisinus santykių to neturėtų būti.“

VPT vadovė pažymėjo, kad gautas dovanas reikia deklaruoti – tarkime, jei tai dovanojama savivaldybei ar merui.

D. Vilytės žodžiais, buvo atvejų, kai verslas ką nors dovanoja Lukiškių aikštei, po to tos kompanijos tampa pirkimų laimėtojais. „Tai nėra gerai“, – patikino VPT direktorė. Ji pažymėjo, kad už nieko, net kokių nors parko suoliukų, neturėtų kyšoti „interesų ausys“, kad po to tas verslas negautų lengvatų ir panašiai. Kitaip dovanos įgauna išankstinės paslaugos niuansų.

Anot D. Vilytės, jei pirmieji filmukai dovanoti, likusieji pirkti, – ne pažeidimas, bet daugiau moralės dalykas. „Dėl tokių dalykų gomury neskanu“, – apibūdino ji.