Kada į Vilniaus baseinus pagaliau prileis vandens?
Vil­niaus mies­to val­džia ti­ki­si, kad Fa­bi­jo­niš­kių ba­sei­nu gy­ven­to­jai ga­lės nau­do­tis spa­lio pa­bai­go­je, o Laz­dy­nų ba­sei­nas du­ris tu­rė­tų at­ver­ti ki­tų me­tų va­sa­ros pa­bai­go­je-ru­de­nį. Ta­čiau juo­ste­lės per­kir­pi­mui kon­kre­čios da­tos ne­skel­bia. 

Gabūs vaikai meta sportą

Vilniaus sportininkai išplatino viešą pasipiktinimo laišką, kuriuo užsipuolė Vilniaus miesto savivaldybę, kad ši nesugeba užbaigti dviejų baseinų statybų laiku. Sportininkų bendruomenę piktina, kad atidarymo datos kas pora mėnesių vis stumiamos į ateitį, tuo tarpu sportuojantys vaikai priversti naudotis sporto klubų teikiamomis paslaugomis arba apskritai ieškoti tinkamo baseino už Vilniaus ribų.

Vienas darbuotojas neoficialiai jame šiandien net išsimaudė reklaminiam vaizdo įrašui.

„Vilniaus Fabijoniškių baseinas, kurio statybų pusę kainos finansavo Vyriausybė, turėjo būti atidarytas šių metų vasario 16 dieną arba vėliausiai kovo 11 dieną. Praėjus septyniems mėnesiams, Fabijoniškių baseinas dar neveikia. Nacionalinės reikšmės objektas Lazdynų baseinas, didele dalimi finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, turi būti atidarytas šių metų pabaigoje – kitų metų pradžioje. Pavasarį ir vasarą Lazdynų baseino statybvietėje vyko spartūs darbai, bet vasaros pabaigoje darbai visai sustojo, statybinių kranų nebeliko ir statybvietė šiuo metu yra tuščia“, – piktinosi Vilniaus sportininkų bendruomenė.

Daugiausia rūpesčių dėl stringančių baseinų statybų patiria vilniečių plaukikų ir kitų vandens sporto šakų sportininkų šeimos bei treneriai. Vaikai priversti tinkamo treniruotėms baseino ieškoti Elektrėnuose ar Širvintose, o tolimos kelionės ypač apsunkina darbo sąlygas. Pavyzdžiui, kelionė iki Elektrėnų trunka du-tris kartus ilgiau nei iki sostinės miegamajame rajone esančio baseino. Suplanuoti tolimoms kelionėms laiką sunku tiek vaikams ir jų tėvams, tiek patiems treneriams. Galiausiai, tolimos kelionės brangiai kainuoja. Sportininkų bendruomenės teigimu, tokios sąlygos žlugdo sportuojančio jaunimo, trenerių, tėvų viltis. Tikinama, kad dėl to gabūs vaikai yra priversti mesti plaukimą, nes nebegali toliau treniruotis nenormaliomis archajiškomis sąlygomis, kurios, jau tęsiasi antrus metus ir tik blogėja.

Fabijoniškių baseine užkliuvo priešgaisrinė sauga

Vilniaus miesto valdžia tikina suprantanti sporto bendruomenės nerimą ir stengiasi spręsti kilusias nenumatytas problemas. Pavyzdžiui, nors Fabijoniškių baseiną planuota atidaryti kovą, realiai jo statybos darbai baigti tik šių metų rugpjūtį.

Nuo vasaros pabaigos savivaldybė nesėkmingai bando gauti dokumentus, patvirtinančius, kad pastatas yra tinkamas naudoti. Visgi parašų rinkimo procedūra strigo dėl iki galo neįdiegtų baseine priešgaisrinės saugos reikalavimų. Taip pat kyla rūpesčių dėl statinio suderinimo su Visuomenės sveikatos centru.

„Iki baseino atidarymo trūksta nedaug. Šiandien pats buvau nuvažiavęs vertinti situacijos. Kartu dalyvavo ir vystytojų atstovai. Vienas trūkumų tokių, kad pagal planą, kurį pateikė pastato tinkamumą naudoti vertinančios įstaigos, antro aukšto įrenginėti nereikėjo ir mes planavome priduoti be jo. Ten numatyta įrengti treniruoklių sales, bet jų Vilniuje yra pakankamai, todėl su tuo neskubėjome. Tačiau visi nenumatyti trūkumai yra identifikuoti ir šalinami, o pats baseinas prileistas. Vienas darbuotojas neoficialiai jame šiandien net išsimaudė reklaminiam vaizdo įrašui“, – tikino Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Sostinės valdžia tikisi, kad per artimiausias dvi savaites pavyks gauti dokumentus, pripažįstančius, kad pastatas yra tinkamas naudoti. Taip pat reikės baseiną savivaldybės vardu įregistruoti Registrų centre ir išimti jam higienos pasą. Tikimasi, kad visus darbus pavyks atlikti iki spalio pabaigos.

Lazdynų baseinas: vyksta ir statybos, ir teismai

Povilas Poderskis tikina, kad apie Lazdynų baseino statybos darbų stabdymą negali būti nė kalbos. Nors šiuo metu tarp savivaldybės ir generalinio statybų rangovo bendrovės „Irdaiva“ vyksta teisminis ginčas, tvirtinama, kad jis įtakos statybų procesui neturi.

„Turiu įrodančias fotografijas, kad darbai statybvietėje vyksta. Išgąstį galėjo sukelti pasikeitęs kranas. Prieš tai buvo aukštybinis, visiems įprastas, bet jis darbus baigė ir išvažiavo, o tai sukėlė visų nerimą. Tačiau darbai ten vyksta, mes juos nuolat stebime gyvai per kamerą statybvietėje, kartais iš drono pasižiūrime“, – tikino savivaldybės administracijos direktorius.

Jei teismas nuspręstu savivaldybės nenaudai, pastaroji statybų bendrovei nuostolius privalės padengti bei savo ruožtu šias lėšas išsiieškoti iš techninio projekto rengėjų.

„Šiandien atlikta apie 90 procentų visų reikalingų konstruktyvo darbų, susijusių su gelžbetoniu. Darbai, dėl kurių apmokėjimo vyksta teisminis ginčas, taip pat jau atlikti. Jeigu būtume stabdę darbus, tai šiai dienai butų nulinė situacija. Matėme, kokios svarbos šis projektas yra, be to, tikėjomės, kad tas ginčas bus išspręstas administraciniu būdu. Nepavykus kreipėmės į teismą, bet statybos darbai dėl to nestoja. Mūsų nuomone, baseino statyba bus baigta 2019-ųjų paskutinį ketvirtį“, – antrino ir bendrovės „Irdaiva“ generalinis direktorius Vitas Lopinys.

Primename, kad ginčas tarp savivaldybės ir bendrovės „Irdaiva“ kilo dėl statybų eigoje atsiradusių nenumatytų darbų, kurių vertė siekia 128 tūkst. eurų. Vitas Lopinys tikina, kad tokio pobūdžio statybos darbų konkurso metu nebuvo galima pamatyti, jie paaiškėjo tik pradėjus statybos darbus. Rangovas nenumatytus darbus ir reikalingas jiems medžiagas pirko savo sąskaita, tad dabar šias lėšas planuoja prisiteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės. Pastaroji, remdamasi projektuotojų ekspertizės išvadomis, tvirtina neturinti pagrindo už atliktus darbus mokėti. Jei teismas nuspręstu savivaldybės nenaudai, pastaroji statybų bendrovei nuostolius privalės padengti bei savo ruožtu šias lėšas išsiieškoti iš techninio projekto rengėjų.