Jono Basanavičiaus paminklas – išbandymas sostinės valdžiai
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­ja įta­ria, kad įren­gi­nė­jant Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lą Vil­niu­je, leis­ta pir­miau at­lik­ti da­lį dar­bų, o tik vė­liau reng­ti kon­kur­są, be to, iš anks­to gal­būt ži­nant ir lai­mė­to­ją, pra­ne­šė LRT nau­jie­nų tar­ny­ba.

Paminklui skirtas skveras šalia Filharmonijos yra beveik baigtas, tačiau ruošiamasi skelbti naują konkursą.

Vilniaus politikai įtaria, kad konkursas skelbiamas jau atliktiems darbams apmokėti, dėl to opozicija žada prašyti Viešųjų pirkimų tarnybos patikrinti, ar Vilniaus valdininkai neimituoja viešųjų pirkimų.

„Šiuo atveju politinė valdžia liepė bet kokia kaina atlikti rangos darbus, ruošti aikštę paminklo pastatymui. O dabar matome, kad iš tikrųjų kyla problemos ir su architektu, ir su papildomais viešaisiais pirkimais, nes projektą užbaigiant bus reikalinga taisyklinga ar tvarkinga dokumentacija“, – LRT sakė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos seniūnas Valdas Benkunskas.

Vilniaus meras Remigijus Šimašius sako, kad turi rimtesnių rūpesčių, nei ganyti kiekvieną valdininką, o paminklas bus atidengtas laiku – lapkričio 23 dieną, per patriarcho gimtadienį.