Jau tvarkoma Nidos evangelikų liuteronų bažnyčia
Pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­dė­ti evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios Ni­do­je tvar­ky­bos dar­bai, ku­rie at­skleis šio uni­ka­laus ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­tin­gą­sias sa­vy­bes.

Restauruoti visų keturių raudonų plytų fasadai, sustiprintos stogo laikančiosios konstrukcijos, pakeistos susidėvėjusios bažnyčios bokšto stogo čerpės, akmenų mūro pamatai nuvalyti nuo apnašų, restauruoti esamų langų išoriniai rėmai, o esami berėmiai – pakeisti naujais su rėmais – tai pagrindiniai darbai, kurie bus atlikti.

Bendra projekto vertė – 109 688,49 Eur.

Projektui skirtos lėšos iš Europos regioninės plėtros fondo – 93 235,21 Eur.

Neringos savivaldybės biudžeto lėšos – 16 453,28 Eur.

Darbus atlieka UAB „Pamario restauratorius“.

Tikimasi, kad tvarkybos darbai atskleidę šio unikalaus nekilnojamo kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, paskatins gyventojų ir kurorto lankytojų susidomėjimą Kuršių nerijos kultūros paveldu. Prisidės prie kultūrinių veiklų plėtojimo bei lankytojų srauto didinimo taip gerinant ir Lietuvos, kaip patrauklios turizmui šalies, įvaizdį.

Pastato išorės tvarkybos darbai atliekami įgyvendinant projektą „Nidos evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinėms ir socialinėms reikmėms“.