Įtakingi medžiotojai valstybės lėšomis išsiasfaltavo žvyrkelį
Jur­bar­ko ra­jo­ne nu­spręs­ta as­fal­tuo­ti žvyr­ke­lį, ei­nan­tį per įta­kin­go me­džio­to­jų klu­bo „Gi­rios“ me­džiok­lės plo­tus. Jei­gu ne vir­ti­nė su­ta­pi­mų ar net klai­dų do­ku­men­tuo­se, ke­lias ga­li­mai ne­bū­tų su­lau­kęs dė­me­sio, o pir­me­ny­bė bū­tų su­teik­ta ki­toms vie­to­vėms, skel­bia LRT.

Kelio Šimkaičiai-Stakiai-Graužėnai ruožas pradėtas asfaltuoti šiemet. Tokį sprendimą priėmė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Prieš metus paskelbtą pirkimą laimėjo bendrovė „Kauno tiltai“. Darbų vertė – apie 3,4 mln. eurų (su PVM).

Buvęs Jurbarko miškų urėdas, „Girių“ būrelio medžiotojas Faustas Bakys, – pasak LRT, vadinamas vienu įtakingiausių vietos politikų, – neigia būrelio įtaką kelio asfaltavimui.

Portalas pažymi, kad tarp klubo narių yra ir „Kauno tiltų“ valdybos narys Pranas Benetis. Tačiau jis žurnalistams sakė, kad neturi nieko bendra su tuo, jog bendrovė laimėjo kelio asfaltavimo konkursą.

LRT teigimu, Kelių direkcija įtikinamai nepaaiškina, kaip žvyrkelių vertinimo lentelėje atsirado netikslumų, pakeitusių asfaltuotinų žvyrkelių prioritetinę tvarką.

Portalas nurodo, kad neįtikina ir argumentai, esą minėtojo kelio ruožuose yra turistus galinčių dominti objektų, nes tokių lankytinų vietų tiesiog nėra.