Istoriniai laivai turės namus
Klai­pė­dos šir­dy­je, pi­lia­vie­tė­je, jau ki­tais me­tais tu­rė­tų pra­si­dė­ti is­to­ri­nių lai­vų kran­ti­nės tvar­ky­mo, pri­tai­ky­mo pa­žin­ti­niam tu­riz­mui dar­bai.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (MLIM) direktoriaus dr. Jono Genio teigimu, sutvarkius prie šiaurinės kurtinos prisišliejusią paveldosauginę krantinę atsivertų nauja edukacinė erdvė.

„Kreipiausi į uostamiesčio merijos vadovybę ir paprašiau inicijuoti šioje krantinėje būtinų atlikti darbų projekto parengimą. Sutvarkius apie 100 metrų ilgio pilies fosos atkarpą, įrengus pontonus, ten savo namus galėtų turėti istoriniai laivai, jų replikos. Dabar jie išblaškyti. Norime, kad miestiečiai ir turistai tokius laivus galėtų matyti vienoje vietoje, sužinoti jų istoriją, apsilankyti juose“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo jis.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius Ričardas Zulcas patvirtino, kad teikiant politikams tvirtinti kitų metų strateginį veiklos planą istorinių laivų krantinės sutvarkymas į jį bus įtrauktas ir prašoma skirti lėšų.

Vienoje vietoje

Neseniai uostamiesčio merijai išsiųstame MLIM rašte pabrėžiama, kad šiemet buvo baigti Mėmelburgo piliavietės šiaurinės kurtinos atkūrimo darbai. Šios kurtinos šiaurinėje dalyje, priešais pasukamąjį tiltelį, driekiasi paveldosauginė, jau daug metų netvarkyta betoninė krantinė. Ji įrengta Antrojo pasaulinio karo metais, tai buvo vokiečių laivų minininkų švartavimosi vieta.

„100 metrų krantinės atkarpa mūsų muziejui perduota dar 2013 metais. Manau, dabar tinkamiausias metas galų gale ją sutvarkyti, pritaikyti edukacijai, nes atkurta pati šiaurinė kurtina. Per ją, muziejaus patalpas, ir būtų patenkama į istorinių laivų krantinę. Žmonės pirmiausia galėtų pažvelgti į išlikusius senamiesčio elementus iš naujos perspektyvos, pamatyti buvusio Ryžių malūno pastatą, XVIII amžiaus sandėlius, garsųjį pasukamąjį tiltelį ir kita“, – kalbėjo J. Genys.

Anot muziejininko, tvarkant kurtiną krantinėje, po žeme buvo nutiestos vandentiekio ir elektros linijos, tačiau neįrengtos kolonėlės, nevisiškai užbetonuotos krantinės įgriuvos ir kt.

„Dabar ta krantinė turizmui nepritaikyta, joje apsilankyti galima nebent savarankiškai, apėjus pilies bastionus. Į šią vietą galima patekti per muziejaus patalpas, tačiau nėra ką parodyti“, – tikino jis.

Sutvarkius krantinę joje nemokamai galėtų švartuotis istoriniai laivai ir jų replikos.

„Už švartavimąsi, manau, tikrai niekas pinigų neimtų, laivų savininkams tektų mokėti nebent už suvartotą elektrą, vandenį. Fosoje reikėtų įrengti pontonines prieplaukas, nes pati istorinė krantinė negali būti užgožta. Prie laivų būtų informaciniai stendai“, – dėstė J. Genys.

Jonas Genys: "Norime, kad miestiečiai ir turistai tokius laivus galėtų matyti vienoje vietoje, sužinoti jų istoriją, apsilankyti juose.“

Įtrauks į planą

Anot merijos atstovo R. Zulco, didelių investicijų istorinei krantinei sutvarkyti nereikėtų.

„Jos konstrukcijos yra palyginti stabilios. Reikėtų užlopyti krantinėje susidariusias įgriuvas, ją nudažyti, įrengti apšvietimą, pakloti naują dangą. Objekto sutvarkymo ir pritaikymo turizmui projekto rengimas bus įtrauktas į Klaipėdos miesto 2019 metų strateginės veiklos planą. Žinoma, jį dar turės patvirtinti politikai. Jei taip įvyks, kitais metais būtų skelbiamas projektavimo, techninis bei rangos darbų konkursai“, – „Lietuvos žinioms“ teigė jis.

Svarstoma, kad krantinėje galėtų nuolat švartuotis įvairūs laivai. Pavyzdžiui, Lietuvos jūrų muziejaus kurėnas „Süd 1“, dorė, kuršių gyvosios istorijos klubo „Pilsots“ entuziastų pagal IX amžiaus Osebergo (Norvegija) radinį pastatytas vikingų drakaras „Biesos“.

„Kalbame apie Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, įvaizdį, todėl istorinių laivų ekspozicija po atviru dangumi jau seniai buvo reikalinga. O tų laivų turime, tik jie – išblaškyti, priklauso skirtingiems savininkams. Kai kuriuos reikia remontuoti, kai kurie yra rekonstruojami, planuojama statyti naujas senovinių laivų replikas. Visa ši plejada bazuotųsi toje krantinėje ir atliktų svarbią edukcinę misiją. Ten pat būtų eksponuojamos ir Kuršmarių vėtrungių kopijos“, – mintimis dalijosi J. Genys.

Įdomybių esama

Prie minimos krantinės ne vienus metus glaudėsi kone legendinis laivas „Olga“, kuris dabar yra prišvartuotas Dangėje. Svarstoma, kad jis galėtų grįžti į Pilies uostelį.

Mažai kam žinoma, kad 1906 metais statytas motorlaivis „Olga“ laikomas vienu seniausių pasaulyje dar plaukiojančių tokio tipo laivų. Jis kadaise buvo statytas žuvų faršui plukdyti Norvegijos pakrantėse, bet pagarsėjo kaip kontrabandinis laivas. „Olga“, JAV dar galiojant vadinamajam sausajam įstatymui, buvo sulaikytas Ispanijoje su kontrabandinio spirito kroviniu. Iš ten ketino plaukti į JAV, o kaip vienas galimų krovinio gavėjų buvo įvardijamas garsusis Čikagos mafijos krikštatėvis Al Capone.

Kitas įdomus laivas – 1911 metais Škotijoje statyta dvistiebė, gafelinė jachta „Lady Sophie“. Šis medinis burlaivis laikomas seniausiu plaukiojančiu Lietuvoje.

Unikalus ir garlaiviukas vilkikas „Harald“. Jis šiuo metu saugomas privačios bendrovės teritorijoje. Tai – pirmasis Lietuvoje laivas, kurio korpusas buvo ne tik kniedytas, bet ir suvirintas elektros lanku. Šis XX amžiaus pradžioje garsiojoje Klaipėdos Pauliaus Lindenau laivų statykloje statytas plieninis garlaiviukas pavadintas P. Lindenau anūko Haraldo garbei.

Įdomios ir dvi medinės jachtos, kurios yra saugomos angaruose ir visuomenei taip pat neprieinamos. Viena jų – iš maumedžio Suomijoje pagaminta jachta „Turo“, vėliau pervadinta į „Grazyna“. Ji unikali tuo, kad buvo pirma Lenkijos istorijoje moterims skirta jachta, jos kapitonė buvo jūrų harcerė (skautė) Jadwiga Wolff iš Vilniaus.

Kita jachta „Pionier“ plaukiojo dar per Antrąjį pasaulinį karą. Ji buvo naudojama kaip priemonė vokiečių karininkams psichologiškai atsigauti po rizikingų išminavimo darbų jūroje.