Istorinę vėliavą bus galima pamatyti Vilniuje
Vil­nie­čiai ir sos­ti­nės sve­čiai is­to­ri­nę Lie­tu­vos ka­ro lai­vo „Pre­zi­den­tas Sme­to­na“ vė­lia­vą ga­lės pa­ma­ty­ti  jau nuo sau­sio 12 d., šeš­ta­die­nio, 12 val., kai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tre bus ati­da­ry­ta par­oda „Tris­pal­vė jū­ro­je sau­go“ (veiks iki 2019 m. rugp­jū­čio 1 d.). 

Joje lankytojas turi unikalią galimybę pamatyti išsaugotą pirmojo Lietuvos karo laivo „Prezidentas Smetona“ vėliavą. Tai ypatinga trispalvė – viena iš nedaugelio, galbūt ir vienintelė, tarpukario Lietuvos kariuomenės vėliava, neatitekusi sovietams. Kaip atgimsiančios valstybės viltį ją išsaugojo laivo jūrų karininkai.

Tarpukariu Lietuvos karinį laivyną, įsteigtą 1935 m. rugpjūčio 1 d., sudarė vienas laivas – minų traleris „Prezidentas Smetona“. Jame tų pačių metų spalio 26 d. pirmą kartą iškelta Lietuvos karinio laivyno vėliava. 1940 m. liepos pabaigoje sovietų kariams užėmus karo laivą „Prezidentas Smetona“ ir pareikalavus pakeisti trispalvę į raudoną vėliavą, pajūryje įvyko tylus, bet simboliškai reikšmingas pasipriešinimas okupantams. Užėmus karo laivą „Prezidentas Smetona“, trys jo karininkai – laivo vadas Povilas Labanauskas, Vytautas Kuizinas ir Ričardas Bernardas Nakas – nedidele jachta išplaukė iš Šventosios uosto. Su savimi jie pasiėmė ir laivo trispalvę. Šią istorinę vėliavą išsaugojo laivo „Prezidentas Smetona“ kapitonas Povilas Labanauskas. Praėjus penkiasdešimčiai metų Lietuvos karinio jūrų laivyno vėliava atsidūrė lietuvių emigrantų šeimoje Baltimorėje gimusio, Lietuvos istorinės ginkluotės ir kariuomenės atributų kolekcionieriaus Henry Gaidžio rankose. Jis metams paskolino ją Lietuvai valstybingumo atkūrimo 100-mečio proga. 2017 m. metų pabaigoje ji buvo parsiųsta iš JAV. Daugiau nei po 80 metų ši vėliava grįžo į savo uostą ir buvo eksponuojama Lietuvos jūrų muziejuje, tačiau dabar ją galės išvysti ir vilniečiai.

Interaktyvioje parodoje „Trispalvė jūroje saugo“ Valstybės pažinimo centro lankytojai pamatys karininkų išsaugotą vėliavą, laivo maketą, unikalias nuotraukas, taip pat galės pasiklausyti tarpukario Lietuvos karinio jūrų laivyno jūrininkų maldos, kurią jie sakydavo kiekvieną dieną išsirikiavę laivo denyje pakeliant ir nuleidžiant vėliavą. Tai buvo pasižadėjimas jūroje saugoti Lietuvos teritoriją, t. y. jos išėjimą į jūrą. Ši vėliava jiems buvo Lietuvos jūrinės valstybės simbolis. Kiekvienas parodos lankytojas bus kviečiamas susimąstyti, ką jam reiškia trispalvė ir savo mintimis pasidalinti su kitais lankytojais – įrašant juos į planšetinį kompiuterį.

Parodos atidarymo dieną, sausio 12-ąją, 12.30 val. įvyks pokalbis su istoriku dr. Gintautu Surgailiu apie laivo „Prezidentas Smetona“ istoriją, o 13.00 ir 14.00 val. rengiami edukaciniai užsiėmimai šeimoms, kuriuos ves Lietuvos jūrų muziejaus ir Valstybės pažinimo centro edukatoriai.

2016 m. LR Prezidento rūmų ansamblyje duris atvėręs Valstybės pažinimo centras – viena moderniausių edukacinių erdvių Lietuvoje. Ekspozicijose siekiama atsakyti į klausimus, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas.