Iškils partizanų memorialų kompleksas
Ša­lia Kryž­kal­ny­je per­nai ru­de­nį ati­deng­to me­mo­ria­lo Kęs­tu­čio apy­gar­dos par­ti­za­nams šie­met pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti sta­ty­ti dar vie­ną mo­nu­men­tą – šį­kart vi­sos Lie­tu­vos par­ti­za­nams įam­žin­ti.

Raseinių rajono merija, pernai organizavusi bei prižiūrėjusi Kryžkalnyje statyto memorialo Kęstučio apygardos partizanams darbus, pasirašo sutartį, kuria įsipareigoja pastatyti ir memorialą, skirtą visos Lietuvos partizanams. Abi partizanų įamžinimo vietos bus šalia ir sudarys memorialų kompleksą.

Visų partizanų atminimui

Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius „Lietuvos žinioms“ akcentavo, kad būtent Raseinių rajonas, Kryžkalnis pasirinktas vieta Lietuvos partizanams įamžinti. Meras priminė, kad šią vietą partizanams įamžinti parinko legendiniu vadinamas kunigas Alfonsas Svarinskas. Būtent jo iniciatyva ant Kryžkalnio kalvos imta statyti koplyčią šiuose kraštuose kovojusiems Kęstučio apygardos partizanams. Kunigui mirus, koplyčios pastatymu rūpinosi, lėšas statybai rinko jo darbų tęsėjai. Praėjusiais metais Vyriausybei skyrus solidžią sumą kunigo A. Svarinsko idėjai įgyvendinti, Raseinių rajono merijos darbuotojai organizavo Kryžkalnio koplyčios bei viso memorialo, skirto Kęstučio apygardos partizanams, statybų darbus.

„O dabar pasirašysime sutartį su Lietuvos laisvės kovų sąjūdžiu, vienijančiu 16 nevyriausybinių patriotinių organizacijų. Sutartis mus įpareigos organizuoti memorialo visos Lietuvos partizanams statymo darbus“, – sakė meras. Anot jo, memorialo pastatymo idėją iškėlė, įsigijo žemės, kurioje turi stovėti memorialas, bei išsirinko verčiausią memorialo projektą nevyriausybinė organizacija Lietuvos laisvės kovos sąjūdis.

Žuvusių partizanų pavardes atminimo sienoje numatoma apšviesti, kad jos būtų lyg įrašytos krauju. / Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vizualizacijos.

A. Gricius teigė, kad istorikų surinktais duomenimis, 1944–1953 metais vykstant partizaninei pasipriešinimo kovai, žuvo maždaug 20 tūkst. į šią kovą įsitraukusių mūsų šalies vyrų ir moterų. „Visų jų pavardės bus įamžintos memoriale, kurį šiemet pradėsime statyti. Abu memorialai sudarys memorialų kompleksą“, – teigė A. Gricius.

Kainuos beveik milijoną eurų

Meras A. Gricius pasakojo, kad memorialas visos Lietuvos partizanams bus sudarytas iš kelių meninių akcentų – skulptoriaus Tado Gutausko sukurto į žemę įsmeigto 25 metrų aukščio kalavijo bei atminimo sienos su joje įrašytomis žuvusių Lietuvos partizanų pavardėmis. Šio memorialo pastatymui iš šių metų Valstybės investicijų programos skiriama 250 tūkst. eurų, o viso memorialo kaina – 980 tūkst. eurų“, – sakė A. Gricius. Jis pabrėžė, kad Raseinių rajono savivaldybė ne tik rūpinsis memorialo pastatymu, bet ir vėliau – jo priežiūra.

Memorialo Lietuvos partizanams pastatymu taip pat besirūpinanti Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos pirmininkė Angelė Jakavonytė tikino, kad siekta memorialą pastatyti 2019 metais, minint Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos pasirašymo 70-metį. „Deja, organizaciniai rūpesčiai sutrukdė įgyvendinti idėją“, – „Lietuvos žinioms“ teigė A. Jakavonytė. Anot jos, memorialui statyti įsigyti keturi hektarai žemės, sukurtas memorialo modelis, parengtas techninis jo projektas bei gautas statybos leidimas.

Krauju įrašytos pavardės

A. Jakavonytė sakė sulaukianti klausimų, kodėl du partizanams skirti memorialai statomi vienas šalia kito. „Idėja pastatyti memorialą visos Lietuvos partizanams sklando jau seniai, ilgai svarstyta, kur jis galėtų būti“, – aiškino ji. Po ilgų ieškojimų ir svarstymų 2016 metų pabaigoje priimtu sprendimu visos Lietuvos partizanus nutarta įamžinti Kryžkalnyje – vietoje, esančioje šalia didelių kelių, kuriais važiuoja daug vietinių ir kitų šalių žmonių. „Siekėme, kad tai būtų iš toli matoma ir gausiai lankoma vieta. Svarbu, kad partizanai būtų prisimenami ir pagerbiami“, – pažymėjo A. Jakavonytė. Ji vylėsi, kad galbūt ateis laikas, kai mūsų tautos laisvės kovotojai taps nediskutuotinais didvyriais. „Tam ir reikalingi memorialai“, – sakė ji.

Skulptorius T. Gutauskas „Lietuvos žinioms“ yra pabrėžęs, kad jo siekis – pastatyti išskirtinį, didingą kovotojams už Lietuvos laisvę skirtą paminklą, matomą dešimčių kilometrų spinduliu. Todėl jis sukūrė 25 metrų aukščio obeliską – lietuvių laisvės kovas simbolizuojantį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikų kalaviją, įsmeigtą į Kryžkalnio kalvos žemę. Pasak skulptoriaus, kaip modelis obeliskui buvo pasirinktas XI-XIII amžių kalavijas, iškastas archeologų Ukmergės rajone, Desiukiškėse.

Obeliską apjuos atminimo siena, kurioje bus surašytos visų kovose žuvusių partizanų pavardės. Pavardes atminimo sienoje numatoma apšviesti, kad jos atrodytų lyg įrašytos krauju. Aikštėje prie obelisko ir atminimo sienos bus simbolinis antkapis nežinomam partizanui. „Siekiau sukurti tokį memorialą, kuris trauktų jaunimą ir kuriame virtų gyvenimas“, – pabrėžė skulptorius.