Iš alkoholio gniaužtų žmones vaduoja vis daugiau merijų
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vą mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šo­mis gy­dy­ti pri­klau­so­my­bės li­go­mis ser­gan­čius žmo­nes pe­ri­ma vis dau­giau sa­vi­val­dy­bių.

Šiemet suėjo septyneri metai, kai Alytaus rajono savivaldybės lėšomis imta gydyti nuo alkoholizmo kenčiančius asmenis. Šio rajono Visuomenės sveikatos biuro duomenimis, šiuo metu šalyje yra 15 savivaldybių, kurios tam skiria pinigų.

Nebegeria penktadalis

Anot šio biuro direktorės Dalios Kitavičienės, nuo 2012 metų pagalba jau pasinaudojo per 400 rajono žmonių. Tačiau, jos duomenimis, iš savivaldybės lėšomis gydytų asmenų alkoholio visiškai atsisakė 20. Deja, daugumai gydytų teko kartoti kursą.

Priklausomiems asmenims gydyti Alytaus rajono savivaldybė šiemet skyrė 5 tūkst. eurų, be to, jos lėšomis yra išlaikomas Visuomenės sveikatos biure įsteigtas su jais dirbančio psichologo etatas. Specialistas važinėja į seniūnijas.

D. Kitavičienės teigimu, valstybės mastu priėmus sprendimą, jog anksčiau taikytas vadinamasis kodavimas yra neveiksmingas, šiuo metu jo atsisakyta. Dabar alkoholikai gydomi, jos žodžiais, visai kitais valstybės leistinais būdais.

Apie tai, kad geriančiam žmogui reikia pagalbos, praneša socialiniai darbuotojai, seniūnai, seniūnaičiai ar kiti bendruomenių nariai. „Mūsų pirmas darbas būna įtikinti priklausomus žmones gydytis“, – sakė D. Kitavičienė. Kone sunkiausia yra padėti jiems tapti visaverčiais visuomenės nariais, kai jie grįžta iš gydymo įstaigų. Priklausomus žmones stengiamasi įtraukti į seniūnijose organizuojamą veiklą, jiems ieškoma darbo.

Visuomenės sveikatos biuro vadovė pasidžiaugė, kad kai kurie savivaldybės lėšomis gydyti asmenys negėrė metus, pusmetį ar mažiau. „Per tą laiką ne vienas jų išlaikė vairavimo egzaminus ir gavo vairuotojo pažymėjimus, įsidarbino, nusipirko automobilį, susiremontavo namus. Dėl to jų pačių ir jų šeimų gyvenimas tapo šviesesnis“, – pabrėžė ji.

Dirba koordinatoriai

Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Daiva Zablockienė pasakojo, kad šiemet Plungėje duris atvėrė už 11 tūkst. eurų įrengtas kabinetas priklausomybės ligų kamuojamiems asmenims, be to, merija išlaiko du dirbančiųjų su jais etatus. „Plungės rajone tokiems žmonėms padedama nuo šių metų vasario. Per tą laiką į mus kreipėsi 49 asmenys, pusė jų, suteikus pagalbą, svaigalų nebevartoja“, – sakė ji. Plungėje su priklausomais žmonėmis dirba du vadinamieji koordinatoriai, kurių vienas yra psichoterapeutas, tad veda terapinius užsiėmimus.

„Kita specialistė nuo priklausomybės ligų besigydančius žmones lydi pas gydytojus, ieško jiems darbo, rūpinasi kitais jų reikalais“, – dėstė D. Zablockienė. Savivaldybė taip pat skyrė 4 tūkst. eurų priklausomų žmonių poreikiams – medikamentams, kelionėms vykstant gydytis į specializuotas Kauno ir Klaipėdos įstaigas bei gydymuisi jose. Ateityje numatyta teikti pagalbą ir tokių asmenų artimiesiems.

Atsikratyti priklausomybės nuo svaigalų – ilgas, ligonio pastangų ir sąmoningumo reikalaujantis procesas.

Reikia pastangų

Kupiškio rajone savivaldybės lėšomis jau kelerius metus nuo priklausomybės ligų gydoma vidutiniškai po 20 žmonių kasmet. Šio rajono savivaldybės gydytoja Dovilė Šukytė sakė, kad šiemet jiems gydyti savivaldybė skyrė 2500 eurų. Žmonės vyksta gydytis į specializuotas Panevėžio ir Vilniaus įstaigas. Gydytoja prisipažino, deja, nežinanti nė vieno atvejo, kai baigęs gydymo kursą bent vienas rajono gyventojas visam laikui būtų atsikratęs priklausomybės, tačiau pabrėžė, jog nemažai žmonių negeria bent jau po kelis mėnesius.

Akmenės rajono merijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Alva Bacienė pasakojo, kad alkoholizmu ir kitomis priklausomybės ligomis sergantys žmonės savivaldybės lėšomis gydomi jau šešerius metus. Jiems teikiama visokeriopa pagalba. „Tam Akmenės rajono savivaldybė šiemet skyrė 18 tūkst. eurų“, – sakė A. Bacienė. Už šias lėšas žmonės vyksta į gydymo įstaigų stacionarus, o grįžę, jei neturi kur gyventi, apgyvendinami. Taip pat jiems teikiama psichologo, socialinių darbuotojų pagalba.

Anot A. Bacienės, kol nuo alkoholizmo buvo gydoma koduojant, ligoniai rodė daugiau entuziazmo gydytis. Dabar daugiausia gydoma taikant psichoterapiją, saviįtaigą, o tai – ilgas, ligonio pastangų ir sąmoningumo reikalaujantis procesas. Akmenės rajone nuo priklausomybės ligų už savivaldybės lėšas gydoma pusšimtis asmenų.