In memoriam
2018-ųjų rugp­jū­čio 28 die­ną į am­ži­ny­bę iš­ke­lia­vo lais­vės ko­vų da­ly­vis, mo­ky­to­jas, mu­zie­ji­nin­kas, ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nin­kas And­rius DRUČKUS

A. Dručkus gimė 1928 metų balandžio 9 dieną Vaičėnų kaime, Obelių valsčiuje, Rokiškio apskrityje. Nuo 1944 metų įsitraukė į partizaninį judėjimą, buvo aktyvus partizanų ryšininkas bei rėmėjas, slapyvardžiu Kerštas.

Partizanų pavedimu išsaugojo Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanų archyvą. 1965-aisiais baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1965–1974 metais buvo Kauno J. Jablonskio vidurinės mokyklos mokytojas ir kraštotyrininkų būrelio vadovas. 1974 metais atleistas iš pareigų už antisovietinę veiklą. Nuo 1988-ųjų aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje.

1998 metais A. Dručkus įkūrė Obelių visuomeninį istorijos muziejų (dabar Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose) ir jam vadovavo. Jis sukaupė vertingą ir unikalią muziejinių eksponatų kolekciją, kurios rinkimas ir kaupimas sovietiniais metais buvo rizikingas veiksmas.

2010 metais šią kolekciją A. Dručkus padovanojo Rokiškio kraštotyros muziejui. Taip pat jis aktyviai rūpinosi paminklų partizanams statymu, bunkerio Obelių šile atstatymu ir kitais praeities įamžinimo reikalais. Apdovanotas Dariaus ir Girėno, Lietuvos nepriklausomybės, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, LDK Gedimino ordino medaliais. 2004 metais A. Dručkui buvo suteiktas Kario savanorio statusas.

__________________________________________________________________________________

Su velioniu galima atsisveikinti nuo penktadienio, rugpjūčio 31 d., 10 val. Obelių laisvės kovų istorijos muziejuje (Rokiškio r., Obeliai, Vytauto g. 18).

Laidotuvės – rugsėjo 1 d. 14 val. Obelių kapinėse.__________________________________________________________________________________

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras