Į Melnragę plūsta gintarautojai
Lau­ki­nio pa­plū­di­mio ruo­žas Klai­pė­do­je, prie šiau­ri­nio mo­lo, pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ta­po ti­kra gin­ta­ro rin­kė­jų trau­kos vie­ta.

Praėjus kelioms dienoms po praėjusią savaitę siautusios audros, Baltijos bangos ėmė mesti tonas vadinamųjų jūros šiukšlių: dumblių, pagaliukų, kriauklių, įvairių žuvyčių, jūros tarakonų ir kt.

Būtent tokioje masėje ir randami gintaro gabaliukai, kurių šįkart Baltija pažėrė ypatingai gausiai.

„Atskubėjau, vos prašvito. O koks storas jūržolių sluoksnis ant kranto! Specialiai atsivedžiau ir šunį, kuris kapsto smėlį, rausiasi po šiukšles. Per dvi valandas jau pririnkau gerą saują gintaro. Smulkutis jis, bet ne dydyje esmė: maloniausias yra pats procesas“, – portalui lzinios.lt pasakojo klaipėdietė Auksė.

Įdienojus žmonių ties kelių šimtų metrų ilgio jūržolių ruožu susirenka dešimtys. Vieni tiesiog kapsto smėlį, pasiėmę pagaliukus, kiti atsineša daržo įrankius, net grėblius. Ypatingą malonumą pajaučia vaikai, kuriems kiekvienas „Jūratės ašarų“ radimas prilygsta mažam stebuklui.

Gintaro rinkėjai pasakojo, kad prie šiaurinio molo yra pavykę rasti ir 8, 10 gramų grynuolių.

„Sekmadienį gal dešimtį minučių jūra metė stambesnius gabalus, o paskui – nebe. Rasti didesnį gabaliuką – loterija. Jis gali glūdėti giliau po smėliu, gali netikėtai bangos išplauti. Drauge su žmona per kelias valandas smulkaus gintaro gabaliukų pririnkome visą vienkartinį kavos puodelį. Bandysime suverti dukrai karolius“, – šypsojosi klaipėdietis Dainius.

Neskubant išties per kelias valandas galima pririnkti nuo 30 iki 50 g smulkių gintariukų.