Į ligoninę pristatyto kūdikio būklė – sunki, šeima vaiko teisėms žinoma
Į San­ta­riš­kių vai­kų li­go­ni­nę pir­ma­die­nį pa­gul­dy­to su­muš­to ke­tu­rių mė­ne­sių kū­di­kio būk­lė su­nki, jo šei­ma Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai yra ži­no­ma, an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no Vil­niaus vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Sand­ra Vrub­levs­kie­nė.

„Šeima yra žinoma nuo 2018 metų rugpjūčio, kadangi gimimo metu vaiko teisių apsaugos tarnyba buvo informuota, jog motina turi problemų su priklausomybėmis. Tarnybos specialistai nuvyko į ligoninę ir nustatė pirmą grėsmės lygį, šeimai visą laiką iki šiandien buvo teiktos socialinės paslaugos – taikoma atvejo vadyba“, – žurnalistams teigė S. Vrublevskienė.

Anot vedėjos, šiuo metu dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo daugiau informacijos ji atskleisti negalinti, tačiau tėvai gydėsi nuo priklausomybių, todėl kūdikio paimti iš šeimos nebuvo pagrindo.

„Skyriui yra žinoma, kad programa yra nustatyta gydymosi ir motina galėjo rūpintis kūdikiu, todėl nebuvo nustatytas antras grėsmės lygis ir motina augino vaiką iki šiol – visus tuos keturis mėnesius“, – sakė S. Vrublevskienė.

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio rytą, apie 11 valandą, į Vilniaus ligoninę iš Buivydiškių gatvėje esančių namų pristatyta pernai gimusi mergaitė, patyrusi komą ir supurtyto vaiko sindromą.

1993 metais gimęs mergaitės tėvas uždarytas į areštinę. Vaiko teisių specialistai neturi duomenų, ar sumuštos mergaitės tėvas galėjo smurtauti tiek prieš vaiką, tiek prieš motiną.

„Negaliu patikslinti duomenų, kadangi tikrai atvejo vadybos posėdis yra ne mūsų kompetencijoje“, – teigė S. Vrublevskienė.