Į klaipėdiškių medikų bandymą padėti amerikietis atsakė smūgiais
Klai­pė­do­je gat­vė­je ap­tik­tas JAV pi­lie­tis su­mu­šė jam pa­dė­ti at­vy­ku­sius grei­to­sios me­di­kus. Ket­vir­ta­die­nio par­yčiais, apie 6 val., Šau­lių gat­vė­je, na­mo kie­me, pa­gal pra­ei­vės iš­kvie­ti­mą grei­to­sios pa­gal­bos gy­dy­to­jas ap­ti­ko ant grin­di­nio gu­lin­tį 42 me­tų Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pi­lie­tį.

Kaip pranešė policija, amerikietis agresyviai elgėsi, trenkė 50-mečiui medikui ir greitosios vairuotojui.

Pareigūnų vertinimu, užsienietis viešoje vietoje įžūliu elgesiu, piktybiškai demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.

Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.