Grigiškėse pėstieji be šaligatvių palikti iki balandžio
Gruo­džiui įsi­bė­gė­jus vi­sa­me Vil­niu­je vir­te vi­rė gat­vių, ša­li­gat­vių ir po jo­mis nu­ties­tų ko­mu­ni­ka­ci­jų re­mon­to dar­bai. Gri­giš­kė­se per­kas­to­se pa­grin­di­nė­se gat­vė­se tech­ni­ka gi­lio­se tran­šė­jo­se burz­gė ir šį penk­ta­die­nį prieš šven­tes. Da­bar dar­bams su­sto­jus iki pa­va­sa­rio, li­ko su­ar­dy­ti ša­li­gat­viai, pės­tie­siems kai kur nė­ra jo­kio pra­ėji­mo – tik va­žiuo­ja­mo­ji gat­vės da­lis, ku­ria nu­kreip­tas di­džiu­lis trans­por­to srau­tas.

Šios Vilniaus dalies gyventojai pasakoja, kad jau nuo rugsėjo kas rytą jų vaikai eina į 3 mokyklas perkasta Kovo 11-osios gatve – tamsoje tarp dirbančių ekskavatorių, traktorių, lekiančių automobilių, sunkvežimių ir autobusų, nes pėstiesiems kitokio praėjimo nėra.

Pradėję kelių pagrindinių Grigiškių gatvių ir sankryžų rekonstrukciją ir išardę bei užtvėrę šaligatvius remontininkai nepaliko nė takelių gyventojams. Mokyklos gatvė uždaryta ir nepravažiuojama dėl rekonstrukcijos, Kunigiškių gatvė dar pernai dėl kelių gyventojų noro paversta akligatviu, o pagrindinė Kovo 11-osios dabar perkasta keliose vietose, nors ja juda didelis transporto srautas. Mat autobusų ir sunkvežimių eismas į Lentvarį nuo greitkelio Vilnius-Kaunas kažkodėl nukreiptas būtent per Grigiškes – siauromis gatvėmis tarp gyvenamųjų namų, kuriose verda remontas, o ne nauju tiltu per Vokę. Kad galėtų prasilenkti, autobusai ir sunkvežimiai „užėmė“ ir pėsčiųjų pramintus takelius.

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojas Arūnas Visockas šią savaitę, sostinėje jau gausiai iškritus sniegui ir visą parą laikantis minusinei temperatūrai, atsakyme dėl gatvių remonto žiemos metu „Lietuvos žinias“ tikino, kad „asfaltavimo darbai visoje Lietuvoje vykdomi esant teigiamai oro temperatūrai“.

„Visos pagrindinės Vilniuje esančios asfalto gamyklos planuoja dirbti iki gruodžio 21 dienos, – teigiama A. Visocko atsiųstame atsakyme. – Priklausomai nuo mišinio specifikos, asfalto danga paprastai klojama pakaitinta iki 130–230 laipsnių temperatūros. Vėlyvo rudens laikotarpiu asfaltą tiekiančios gamyklos mišinius pakaitina iki maksimalios ribinės vertės, kad asfalto mišiniai į objektus būtų pristatyti tinkamos temperatūros. Esant teigiamai oro temperatūrai darbų metu yra laikomasi asfalto klojimo technologijos reikalavimų, nedideli krituliai – nestiprus lietus ar snygis – asfaltavimo darbų kokybei įtakos neturi: karštas asfaltas greitai išgarina nedidelį vandens kiekį“.

Pasak Vilniaus savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus pavaduotojo, Grigiškėse Mokyklos ir Kovo 11-osios gatvėse „gruodį vyksta tik požeminių komunikacijų rekonstravimo bei naujų lietaus tinklų klojimo darbai“.

Pasak jo, rugpjūtį pasibaigus viešųjų pirkimų konkursui, laimėtojas netrukus pradėjo darbus Mokyklos ir Kovo 11-osios gatvėse, kuriose bus perkloti elektros kabeliai, rekonstruoti dujų, vandentiekio, fekalinės kanalizacijos, lietaus nuotakyno, telekomunikacijų tinklai, paklotas naujų lietaus nuotekų tinklas.

Į klausimą, kodėl rekonstrukcijos darbai Grigiškių gatvėse nebuvo sustabdyti artėjant kalendorinei žiemai ir neparuošti laikini šaligatviai pėstiesiems, valdininkas atsakė: „Rangovas privalo užtikrinti patogų ir saugų pėsčiųjų judėjimą, o savivaldybė įpareigojo rangovą nedelsiant sutvarkyti perkasų vietas, kad tai sukeltų kuo mažiau nepatogumų gyventojams. Tas ir buvo padaryta“.

Jis žada, kad Grigiškių gatvėse, „kai nevyks darbai, bus pasirūpinta saugiu ir patogiu pėsčiųjų praėjimu.“

Tačiau Grigiškių gyventojų realybė kitokia – rangovai tiesiog užvertė perkasas ir užtvėrė jas „Stop“ juostomis, nes nei išlyginti žemę taip, jog būtų galima įrengti pėsčiųjų takelius, nei tuo labiau lieti asfaltą „iki gruodžio 21 dienos“ neleido gamtinės sąlygos, kurios paprastai gruodį Lietuvoje būna žiemiškos, o šiemet dar ir sniegingos.

Kaip pranešė A. Visockas, rangos sutartis yra pasirašyta 12 mėnesių. Ir nors jie tikina, kad „po rekonstravimo darbų gatvėse bus nutiesti nauji pėsčiųjų takai, kurių iki šiol dalyje šių gatvių nebuvo“, gyventojus menkai guodžia perspektyva dar pusę metų rizikuoti savo ir vaikų gyvybėmis automobilių sraute, ieškant praėjimo ir klampojant nevalomą sniegą ir purvą.