Grigiškėms elektra nebus tiekiama iki ketvirtadienio vakaro
Ket­vir­ta­die­nį dėl „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­riaus“ (ESO) at­lie­ka­mų dar­bų ne­to­li Vil­niaus esan­čio­se Gri­giš­kė­se nu­trauk­tas elek­tros tie­ki­mas.

Kaip informavo bendrovė, elektros energija daugiau nei 5,6 tūkst. klientų Grigiškėse netiekiama nuo 5 val. ryto iki 21.30 val. vakaro. Anksčiau planuota, kad elektros tiekimas bus atnaujintas nuo 17 valandos.

Pasak ESO, darbai užtruko dėl iškilusių problemų – rekonstruojant tinklus, nutrūko virš aukštos įtampos oro linijos nutiestas žaibosaugos trosas – elektra buvo išjungta visose Grigiškėse, todėl pavojaus aplinkai ar aplinkiniams kilę nebuvo.

Elektra išjungta ESO rekonstruojant Grigiškių transformatoriaus pastotę. Po rekonstrukcijos bus padidinta elektros linijų galia, tiekimo patikimumas miesto įstaigoms ir gyventojams – atsiras galimybė rezervuoti įtampą iš gretimų transformatorių pastočių.