Generolo Vėtros atminimo lentos autorius: „Aš manau, kad tas žmogus nesveikas yra“
Prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas bu­vęs Ro­lan­do Pa­kso „ad­vo­ka­tas“, šiuo me­tu sie­kian­tis Eu­ro­pos Par­la­men­to man­da­to Sta­nis­lo­vas To­mas šią sa­vai­tę ne­šlo­vin­gai pa­gar­sė­jo su­dau­žęs ant Vrub­levs­kių bib­lio­te­kos pa­sta­to sie­nos Vil­niu­je ka­bė­ju­sią Jo­no No­rei­kos-Ge­ne­ro­lo Vė­tros at­mi­ni­mo len­tą.

Tą pačią dieną suimtas vandalas šiandien paleistas į laisvę.

Generolo Vėtros atminimo lentos bei Užupio angelo skulptūros autorius skulptorius Romas Vilčiauskas tokį agresijos aktą prilygino neseniai Naujojoje Zelandijoje įvykdytoms neapykantos šaudynėms mečetėje. Menininkas kategoriškas: „Aš manau, kad didesnio idiotizmo, vulgarumo negali būti. Tai netoli iki tokių įvykių kas įvyko Naujojoje Zelandijoje. Aš manau, kad tas žmogus nesveikas yra.“

Nepaisant to, bareljefo kūrėjas, prisimindamas istorinį lentos atsiradimo kontekstą į sentimentus pulti nelinkęs: „Jokios iniciatyvos nebuvo, man pasiūlė padaryti portretą – tuomet mokiausi antrame dailės akademijos kurse, o kokiam studentui pinigų nereikia. Per daug jokių suinteresuotumų aš neturėjau, nostalgijos irgi neturėjau – elementariai, – darbas yra darbas“, – pasakojo menininkas.

Skambino tas žmogus kur kombinate man davė tą užsakymą, tai sako lyg tai reikės. Tai man bus darbas ir tiek – aš per daug kažkokių iliuzijų tikrai neturiu

Anot R. Vilčiausko, Generolo Vėtros istorinė figūra jam niekada nekėlusi prieštaringų jausmų nei anuomet, nei dabar. Skulptorius pasakojo į viską žvelgiantis filosofiškai.

„Aplink tiek prieštaringų dalykų, kad viskas priklauso nuo to, kaip juos pateiksi. Pateikia kažką ant lėkštutės, žmonės patiki, man tiesiog nelabai įdomios tos diskusijos. Čia kiekvieną žmogų gali išaukštinti iki padebesų, o kitą, tuo tarpu, sudirbti iki nežinia ko. Labai retoriškai žiūriu į tai“, – atviravo pašnekovas.

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius iš pradžių teigęs, kad atminimo lenta nebus atkurta, vėliau persigalvojo bei savo socialinių tinklų paskyroje paskelbė, esą: „savivaldybė atkurs J. Noreikos lentą – sugrįšime į tą pačią padėtį, kuri buvo iki vakar ryto, iki kol kuvaldinis teroristas sugalvojo tarsi pagal užsakymą pakiršinti mūsų visuomenę. Lenta bus atkurta – nauja arba senoji, surinkta iš sudužusių dalių.“

Pats Romas Vilčiauskas teigia jau sulaukęs pasiūlymo rekonstruoti savo kūrinį.

„Skambino tas žmogus kur kombinate man davė tą užsakymą, tai sako lyg tai reikės. Tai man bus darbas ir tiek – aš per daug kažkokių iliuzijų tikrai neturiu“, – sakė jis.

Anot skulptoriaus, apie konkretų honorarą su juo tartasi kol kas nebuvo, tačiau darbo jis greičiausiai imsis, mat pastaruoju metu užsakymų gausa pasidžiaugti negali.

Šiuo metu Užupio galeroje atidaryta Romo Vilčiausko retrospektyvinė paroda „Angelai, undinės ir žmonės“, jos aprašyme teigiama, kad „Tai skulptorius, kurio kūrybą jūs pažįstate, net jei nesate girdėję jo vardo. Autorius, be kurio skulptūrų – „Užupio angelo“, Vilnelėje gyvenančios „Užupio mergelės“ ir „Girtuoklio“ – neįsivaizduojama Užupio Respublika. Iš gamtos tylos Romas trumpam grįžta į Užupį su retrospektyvine paroda, įsiliejančia į bendrą šių metų Neprigulimybės dienos konceptą.“