Gelgaudiškio dvaras sulaukė naujo šeimininko
Ša­kių ra­jo­no val­džia ga­li leng­viau at­sik­vėp­ti – grą­žin­ti per pus­tre­čio mi­li­jo­no eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos, iš­leis­tos Gel­gau­diš­kio dva­ro rū­mams res­tau­ruo­ti, ti­kriau­siai ne­rei­kės.

Pagaliau atsirado dvaro nuomininkas – Alytaus rajone įsikūrusi UAB „Sunny LT“. Su šia bendrove jau sutarta dėl būsimų investicijų į dvarą ir tolesnio bendradarbiavimo.

Iš devinto karto

Šakių rajono taryba patvirtino Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos sutartį su UAB „Sunny LT“, savivaldybės vadovams beliko ją pasirašyti. Kaip pripažino Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, praėjęs penktadienis buvo paskutinė diena, kai savivaldybė dar galėjo suspėti į „nuvažiuojantį traukinį“ – susitarti su potencialiais investuotojais ir apie tai informuoti Lietuvos verslo paramos agentūrą. „Tik ši sutartis mums leidžia išvengti finansinių sankcijų – iš savivaldybės biudžeto grąžinti 2,5 mln. eurų ES paramos, panaudotos dvaro rūmams rekonstruoti“, – teigė jis.

Ne vienus metus nesisekė surasti dvaro rūmų nuomininko, kuris įsipareigotų už teisę 50 metų valdyti ir naudoti dalį Gelgaudiškio dvaro sodybos teritorijoje esančių pastatų į šiuos objektus investuoti iš pradžių milijoną eurų, vėliau – pusę milijono, o pastaruoju metu – 300 tūkst. eurų. Už tai atnaujintoje infrastruktūroje jis galėtų užsiimti ūkine-komercine veikla bei gauti iš jos pajamas. Nuo 2017 metų paskelbti aštuoni nuomos konkursai, net svarstytos galimybės dvarą parduoti, bet tik paskutinis – devintasis nuomos konkursas baigėsi nuomos sutarties pasirašymu.

Prieš tvirtinant sutartį, kai kuriems Šakių rajono tarybos nariams kilo abejonių, ar Alytaus rajone registruota ir vieną darbuotoją turinti įmonė galės investuoti 300 tūkst. eurų. Šakių rajono meras E. Pilypaitis ir savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis tikino, jog bendrovė kartu su kitais konkurso dokumentais yra pateikusi ir savo finansines garantijas. Todėl abejonės – nepagrįstos.

Beje, išnuomojamas dvaras turi nemažai defektų, kuriuos reikės pašalinti. Tuo, kad rekonstravimo darbus atlikusi MB „Virmalda“ tai padarytų, turės pasirūpinti Šakių rajono merija, kitaip nuomininkas turės teisę vienašališkai nutraukti sutartį. „Yra tokių defektų, kuriuos ištaisyti būtina“, – pažymėjo E. Pilypaitis.

Taps turistų centru

Gelgaudiškio dvaro sodybos ansamblį sudaro rūmai, virtuvė, svirnas, oficina, tvartas, oranžerija, kumetynas, bokštas, rūsiai ir parkas. Pasinaudojant ES programų lėšomis, valstybės bei Šakių rajono biudžetų pinigais už ne vieną milijoną eurų buvo restauruoti rūmai, oficina, kumetynas, oranžerija, vandens bokštas, kuriame 2015 metais įrengtas karilionas.

Prikėlus statinius naujam gyvenimui, į dalį rūmų buvo įleistas Gelgaudiškio kultūros centras, kelios patalpos skirtos vietos bendruomenei. Tačiau Šakių rajono taryba sutartis su šiomis įstaigomis nutraukė ir patalpos, kaip ir visi dvaro rūmai, kumetynas, oranžerija, varpinė, rūsiai, bus perduotos naujam šeimininkui.

Kaip „Lietuvos žinioms“ teigė UAB „Sunny LT“ direktorius Erikas Vaičaitis, dvaro sodyboje yra numatyta teikti turizmo paslaugas – čia turėtų įsikurti maitinimo įstaiga, viešbutis. „Dalyvaudami konkurse įvertinome visą galimą riziką, todėl žinome, kiek daug darbo laukia, kol sumanymas bus įgyvendintas. Kaip tai padaryti, patirties jau turime“, – sakė jis.

VšĮ Šešupės euroregiono turizmo informacijos centro direktorė Ieva Bernotaitė „Lietuvos žinioms“ yra teigusi, jog pastaraisiais metais Gelgaudiškio dvaro sodybą aplanko vis daugiau turistų. Jų kasmet skaičiuojama po 25–30 tūkstančių. Apžiūrėti rūmų ir parko atvyksta ir mūsų šalies, ir užsienio keliautojai. Tačiau turistai ne visada lieka patenkinti, nes pasigenda kavinės ar restorano, nakvynės paslaugų.

Nuo turistų dvaro sodyba nenusisuks. Mat tai viena pagrindinių nuomos sąlygų, kurios privalo laikytis nuomininkas. „Su investuotojais yra sutarta, kad dvaro sodyboje toliau galės vykti tradiciniai vietos bendruomenės bei viso rajono renginiai – Dvaro dienos, Stasiuko mugė“, – tvirtino Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas A. Šlėderis.

Vilčių nepraranda

Dabartiniai Gelgaudiškio dvaro rūmai pastatyti 1842–1846 metais, valdant Gustavui Koideliui. Jam priklausė ir didžiulis greta esantis parkas, šeimos koplyčia bei kapinės. Carui uždraudus dvarus valdyti užsieniečiams, dvaras atiteko vienai lietuvių bendrovei, o po kelerių metų jo šeimininkais tapo Komarai.

Po 1922 metų žemės reformos Komaro dvaras buvo išparduotas, o rūmuose įsteigta vaikų prieglauda. Iki Antrojo pasaulinio karo ji priklausė vienuolėms šaritėms. Vokiečių okupacijos metais rūmuose buvo įsikūręs štabas, vėliau – karo ligoninė. Po karo čia buvo vaikų namai, vėliau – mokykla-internatas, pagalbinė mokykla, dar vėliau ne vieną dešimtmetį dvaras stovėjo tuščias ir apleistas.

Gelgaudiškio miestelio bendruomenės iniciatyva rūmai prieš dešimtmetį buvo išbraukti iš privatizuojamų objektų sąrašo ir 2010 metais juos perėmė Šakių rajono savivaldybė. Parengus paraišką ir pritraukus ES investicijų, dvarą pradėta restauruoti. Jau 2012-aisiais atidarytas pirmasis dvaro fligelis, o vėliau restauruotas kumetynas bei dvaro oranžerija. Viename didžiausių Lietuvoje, 118 ha dvaro parke atkurtas 2,5 km ilgio pažintinis takas, kuriuo einant galima grožėtis retais medžiais.

„Kiek sugebėjo, vietos bendruomenė rūpinosi dvaro sodyba, nes mums labai rūpi jos ateitis. Tikimės, kad nauji šeimininkai plėtos įvairesnę veiklą, nei gebėjome mes. Norime su jais bendradarbiauti“, – sakė Šakių rajono tarybos narė, gelgaudiškietė Valda Ugenskienė.