Gedimino kalnui tvarkyti – konkursas
Kul­tū­ros mi­nis­tras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas ket­vir­ta­die­nį su­ren­gė pa­si­ta­ri­mą dėl Ge­di­mi­no kal­no tvar­ky­bos dar­bų, su­si­ju­sių su eks­tre­ma­lios si­tua­ci­jos su­val­dy­mu.

Lietuvos nacionalinis muziejus įpareigotas iki vasario 15 dienos pateikti reikalingus dokumentus, kuriuos įvertinus kovo mėnesį bus skelbiamas Gedimino kalno tvarkymo projektavimo darbų viešojo pirkimo konkursas, rašoma pranešime sapudai.

Pirkimo sąlygose bus numatyta, kad atliekant viso Gedimino kalno tvarkymo projektavimą ir reikiamus tyrimus, pirmiausia turės būti parengti dokumentai, leisiantys pradėti pietrytinio šlaito tvarkomuosius statybos darbus.

Iki kovo 1 dienos Kultūros ministerija pateiks Vyriausybei Gedimino kalno tvarkymo tolesnių darbų planą.

Šiuo metu Lietuvos nacionalinis muziejus vykdo aktyvią Gedimino kalno pietrytinio šlaito, keliančio didžiausią rūpestį, stebėseną.