Gatvės darbuotojai – paauglių įkvėpėjai
Aly­tus yra an­tras po Vil­niaus Lie­tu­vos mies­tas, ku­ria­me jau tre­čius me­tus su gat­vė­se, par­kuo­se ar laip­ti­nė­se lai­ką lei­džian­čiais pa­aug­liais ir jau­nuo­liais dir­ba gat­vės dar­buo­to­jai.

Patys darbuotojai neslepia, kad ne vienas alytiškis jų einamas pareigas sieja su miesto tvarkymo darbais. Tačiau gatvės darbuotojų dėmesio centre – nesugalvojantys kuo užsiimti, todėl gatvėse besibūriuojantys, o neretai ir nusikaltimus darantys paaugliai bei jaunimas. Gatvės darbuotojai stengiasi padėti šiems jauniems žmonėms įsitvirtinti gyvenime.

Idėja – iš Lenkijos

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro, besirūpinančio šio Dzūkijos miesto gyventojų gerove, jų užimtumu, laisvalaikiu bei teikiančio socialines paslaugas, direktorė Loreta Trainavičienė „Lietuvos žinioms“ teigė, kad gatvės darbuotojų idėja Alytų pasiekė iš kaimynės Lenkijos.

Alytaus rajono savivaldybė bendradarbiauja su kaimynės Lenkijos miesto Luko savivaldybe. Šiame mieste, kaip ir kitur Lenkijoje, į gatves dirbti su besibūriuojančiais paaugliais eina pedagogai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Sekant šia kaimynų patirtimi, buvo parašytas bendras tarptautinis Alytaus miesto ir Luko savivaldybių projektas, finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Bendra projekto vertė – 222 tūkst. eurų. Už šiuos pinigus, pasak L. Trainavičienės, Alytuje buvo parengti specialistai darbui su vadinamaisiais gatvės vaikais, šio miesto bendruomenės centre sutvarkytos patalpos, skirtos jiems rinktis ir dalyvauti specialistų vedamuose užsiėmimuose, kieme įrengta žaidimų ir sporto aikštelė.

„Buvo apmokyta dešimt specialistų, kurie visus 2017-uosius ėjo į paauglių ir jaunimo susibūrimo vietas gatvėse, bendravo su jais ir organizavo įvairią veiklą“, – sakė L. Trainavičienė. Dešimt gatvės darbuotojų dirbo su kone 90 vaikų: drauge sportavo, kartu žaidė įvairiausius žaidimus, ėjo į žygius, jauniems žmonėms suteikė įvairiausių žinių, įtraukė juos į savanorystę, vyresniems padėjo susirasti darbo, o mokyklinio amžiaus jaunimui – veiklos būreliuose ir paties Alytaus miesto bendruomenės centro veikloje. „Taip jau būna, kad gatvės gyvenimą paprastai pasirenka tie vaikai, kurie iki tol nebuvo pakankamai užimti, sudominti, įtraukti į vienokią ar kitokią veiklą“, – aiškino Alytaus miesto bendruomenės centro vadovė.

Ugdo savivertę

2017 metais, kaip minėta, gatvės darbuotojų veikla buvo vykdoma tarptautinio projekto lėšomis, o pernai ir šiemet šį darbą ėmė remti Alytaus miesto savivaldybė bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jos skyrė atitinkamai 10 ir 15 tūkst eurų. Tiesa, per tą laiką gatvės darbuotojų Alytuje sumažėjo iki dviejų, tačiau su gatvės jaunimu ir toliau intensyviai dirbama. Gatvės darbuotojų dėmesio centre – iki pusšimčio jaunuolių, vasarą besibūriuojančių parkuose, skveruose, o žiemą – daugiabučių laiptinėse ar kitose patalpose. „Esame išmokyti, kad svarbiausia gatvės darbuotojui – įgyti gatvės jaunimo pasitikėjimą ir, žinoma, jo neprarasti“, – pabrėžė L. Trainavičienė. Anot jos, tik tokiu atveju galima siekti, kad ne vienam nerimą keliantys gatvės jaunuoliai taptų dorais piliečiais, gerbiamais visuomenės nariais.

Alytiškė gatvės darbuotoja Rasa Gražulienė teigė, kad šiam darbui rengdamasi įgijo pedagogo bei socialinio darbuotojo specialybes. Darbuotojai padeda ir žinios, įgytos dirbant Alytaus pataisos namuose bei jų padalinyje – Pusiaukelės namuose. „Taip pat didžiulę patirtį įgijau šeimoje, kurioje augau, ir kur, deja, nebuvo labai gera. Todėl puikiai suprantu vaikus, kuriuos traukia gatvė“, – sakė R. Gražulienė.

Su vadinamaisiais gatvės vaikais dirbanti pedagogė įsitikino, kad kone visus juos į gatvę atvedė nevisavertiškumo jausmas, atsiradęs gyvenant probleminėse šeimose. Ne vienas jų patyrė mokymosi sunkumų, patyčių, paskui apėmė apatija, nenoras lankyti mokyklą „Gatvėje susidūriau ir su tokiais jaunuoliais, kurie yra pakeitę po dvi tris mokyklas, bet savo problemų taip ir neišsisprendė, nes patys buvo tapę problema aplinkiniams“, – pasakojo R. Gražulienė. Jaunuolių problemos tampa išsprendžiamos tik tuomet, kai jie patiki esantys vertingi, reikalingi ir daug ką galintys. Kaip pabrėžė gatvės darbuotoja, būtent į tai nukreipta bendravimo, sportinė ir visa kita šios srities veikla.

Veikla plečiama

Vienas pirmųjų gatvės darbuotojų mūsų šalyje Kasparas Laureckis „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad tapti gatvės darbuotoju ryžosi dar 2012-aisiais. Kasparas su vaikais ir jaunimu dirbo Vilniuje, VšĮ Palaimintojo Jurgio Matulaičio socialiniame centre. „Dirbau su vaikais ir jaunuoliais, kurie lankė šį centrą, ir staiga suvokiau, kiek daug vaikų ir jaunuolių negauna jiems būtinos pagalbos, nes paprasčiausiai neateina pas mus“, – sakė jis.

Kai ėmė domėtis tokia veikla, išsiaiškino, kad gatvės darbuotojai jau daugybę metų veikia kitose Vakarų Europos šalyse, susipažino su tokio darbo principais. Tik tada vadinamųjų gatvės vaikų ėmė ieškoti į gatves išėjęs ir pats. Jo teigimu, šiuo metu su gatvės vaikais ir jaunuoliais Vilniuje dirba penki gatvės darbuotojai. Pastaruoju metu Kasparas vis išgirsta, kad tokio darbo imamasi ir kitose šalies vietose.

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro vadovė L. Trainavičienė pridūrė, kad iš tiesų, be Vilniaus ir Alytaus, su gatvės vaikais jau rengiamasi dirbti Klaipėdos miesto, Šiaulių, Telšių, Pakruojo rajonų ir Rietavo savivaldybėse.