Gaono žydų muziejui vadovaus Kamilė Rupeikaitė-Mariniuk
Kon­kur­są Vals­ty­bi­nio Vil­niaus Gao­no žy­dų mu­zie­jaus di­rek­to­riaus par­ei­goms užim­ti lai­mė­jo Ka­mi­lė Ru­pei­kai­tė-Ma­ri­niuk, iki šiol dir­bu­si įstai­gos va­do­vo pa­va­duo­to­ja, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

Vadovas muziejui buvo renkamas iš dviejų pretendentų. K. Rupeikaitė-Mariniuk surinko daugiau konkurso vertinimo balų.

Vilniaus Gaono žydų muziejuje ji dirba nuo 2007 metų, pavaduotojos muziejaus veiklai pareigas eina nuo 2009 metų.

Iki šiol Vilniaus Gaono žydų muziejui vadovavo Markas Zingeris, pareigas ėjęs nuo 2005 metų.

Konkurso laimėtojos tinkamumas eiti pareigas dar bus patikrintas teisėsaugos institucijų.

Vilniaus Gaono žydų muziejaus vadovo kadencijos trukmė yra penkeri metai.

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus saugo ir eksponuoja Lietuvos žydų istorinį, materialinį ir dvasinį paveldą, tradicinio ir šiuolaikinio žydų meno objektus, su Holokaustu susijusius dokumentus ir daiktus.

Muziejus turi penkis filialus: tolerancijos centrą, Holokausto ekspoziciją, Panerių memorialą, šiuo metu uždarytą Lietuvos žydų kultūros ir tapatybės muziejų bei renovacijai uždarytą Žako Lipšico memorialinį muziejų Druskininkuose.