Etikos sargai pasmerkė Viačeslavą Titovą miltais apipylusį tarybos narį
Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad me­la­gin­gai apie par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą pa­si­sa­kiu­sį ta­ry­bos na­rį Via­čes­la­vą Ti­to­vą mil­tais api­py­lęs ki­tas ta­ry­bos na­rys li­be­ra­las Aud­rius Vaiš­vi­la pa­žei­dė po­li­ti­ko eti­kos ko­dek­są, tre­čia­die­nį pa­skel­bė „Va­ka­rų eksp­re­sas“.

Etikos sargai paskelbė, jog politiko etikos kodeksą pažeidė ir pats V. Titovas, viešai apkaltinęs A. Ramanauską-Vanagą dėl nekaltų civilių žudymo.

Liberalas A. Vaišvila komisijos posėdyje tvirtino puikiai supratęs, ką daro.

„Gynyba turi būti agresyvi. Mano manymu, Titovas sulaukė tik švelnių baltų miltų“, – teigė A. Vaišvila ir pridūrė, kad įsižeistų, jeigu Etikos komisija lieptų jam V. Titovo atsiprašyti.

Teisėsauga dėl V. Titovo pasisakymų šiuo metu vykdo ikiteisminį tyrimą, o Klaipėdos savivaldybėje svarstoma įvykdyti jam apkaltą.

Lietuvos rusų sąjungos atstovas sako, kad kalbėdamas apie partizanų vadą rėmėsi sovietų teismo dokumentais.