Elektros dėl audros dar neturi apie 4 tūkst. ESO klientų
Stip­rus vė­jas dau­giau­sia ža­los pa­da­rė Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Ute­nos re­gio­nuo­se, o ypač Gargž­dų, Tel­šių, Kre­tin­gos, Jo­niš­kio ra­jo­nuo­se, tei­gia­ma ESO pra­ne­ši­me.

Gausios ESO ir subrangovų brigados operatyviai šalina gamtos stichijos padarinius, atkurdamos elektros energijos tiekimą klientams.

Bendrovė prašo gyventojų, pamačiusių nuvirtusius medžius, nutrūkusius ar kibirkščiuojančius laidus, jų neliesti, nesiimti tvarkymo ar kitokių darbų, o apie elektros energijos nutrūkimus informuoti trumpuoju gedimų registracijos numeriu 1852.