Elektrėnų atrakcionų-vaiduoklių parką pertvarkyti ketinama iki 2020 metų
Elek­trė­nų sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na ne­tru­kus at­si­kra­ty­ti ap­leis­to so­vie­ti­nio at­rak­cio­nų-vai­duok­lių par­ko – pa­sku­ti­nio to­kio dar ne­iš­mon­tuo­to Lie­tu­vo­je. Te­ri­to­ri­ją ke­ti­na­ma pri­tai­ky­ti te­ri­to­ri­ją gy­ven­to­jų po­rei­kiams, in­for­muo­ja por­ta­las 15min.lt.

Elektrėnų savivaldybės, valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (ES) fondų lėšomis iki 2020 metų planuojama įgyvendinti projektą, kurio metu buvęs atrakcionų parkas bus konvertuotas į „viešą rekreacinę teritoriją“.

„Įgyvendinant projektą planuojama demontuoti buvusio atrakcionų parko įrenginius, nenaudojamus pastatus pritaikyti investicijoms ir verslo plėtrai“, – pranešė Elektrėnų savivaldybė.

Iki rugsėjo mėnesio pradžios bus gautas statybą leidžiantis dokumentas ir inicijuojamas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti pagal parengtą techninį projektą. Gavusi statybą leidžiantį dokumentą, savivaldybė planuoja ir viešą projekto pristatymą visuomenei.

Paraišką gauti ES finansavimą Elektrėnų savivaldybės administracija pateiks spalį.

Savivaldybės administracijos teigimu, tikimasi iki 2018 metų pabaigos atrinkti rangovą ir per dvejus metus įgyvendinti projektą.