Ekonomistas atskleidė Remigijaus Šimašiaus manipuliacijas skaičiais
Me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus pa­gy­ros, kad jam va­do­vau­jant bu­vo su­val­dy­ti Vil­niaus fi­nan­sai ir su­ma­žin­ti sos­ti­nės įsis­ko­li­ni­mus, užk­liu­vo eko­no­mis­tui Žy­gi­man­tui Mau­ri­cui. Iš­ana­li­za­vęs duo­me­nis eks­per­tas tei­gia: „Šios ka­den­ci­jos Vi­liaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ban­dy­mai pri­sis­kir­ti sko­los su­ma­ži­ni­mo lau­rus tik sau nė­ra ko­rek­tiš­ki.“ 

„Vilniaus meras R. Šimašius skelbią džiugią žinią: „Skolą sumažinome trečdaliu, miestą pavyko ištraukti iš bankroto“. Dėl paties skolos sumažėjimo fakto kiek pasikuklinta (skola nuo 2015 metų balandžio mėn. sumažėjo 40% t.y. daugiau nei trečdaliu), tačiau dvi pagrindinės skolos sumažėjimo priežastys buvo nutylėtos:

1. Išaugusi gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis, tenkanti savivaldybės biudžetui (nuo 40% 2002–2012 metais iki vidutiniškai 48% 2015–2018 metais) ir

2. 2016–2018 metais gauta kompensacija (po €18.6 mln. kasmet) iš Finansų ministerijos už 2009–2012 metais patirtus nuostolius dėl nepagrįstai nustatytos per mažos GPM dalies Vilniui (2009 metais Kaunui, Klaipėdai, Panevėžiui ir Šiauliams ji buvo padidinta, o Vilniui – palikta 40% norma). Kompensacijos dydis buvo nustatytas taikos sutartimi po Konstitucinio Teismo išvados, kuria 2009–2012 metais buvusi GPM skirstymo tvarka pripažinta diskriminacine vilniečių atžvilgiu. Kompensacija faktiškai padidino Vilniui skiriamą GPM dalį iki 51% 2015–2018 metais“, – savo „Facebook“ paskyroje parašė Žygimantas Mauricas.

Ir pridūrė: „Šios kadencijos Viliaus miesto savivaldybės tarybos bandymai prisiskirti skolos sumažinimo laurus tik sau nėra korektiški (tiesa, ją galima pagirti už tai, kad skola, atmetus anksčiau minėtas skolos mažėjimo priežastis, bent jau neaugo. Priešingai nei A. Zuoko kadencijos pabaigoje žr. grafiką)“

Žygimanto Maurico grafikas

Ekonomistas taip pat pasidalino per daug vilniečius nedžiuginančia prognoze: „Nuo 2016 metų Vilniui tenkanti GPM dalis yra apskaičiuojama pagal formulę, kuri Konstitucinio Teismo prašymu kiek depolitizavo savivaldybiu biudžetų klausimą. Visgi, ši formulė vertina sumokamo GPM vienam gyventojui dydį t.y. kuo daugiau mokesčių vilniečiai sumoka (lyginant su Lietuvos vidurkiu) – tuo mažiau jiems patiems lieka. Įdomiausia tai, kad imamas ne faktinis gyventojų skaičius, o registruotas, tad Lietuvoje pagal šią formulę vis dar gyvena 3,078 milijono gyventojų