Eimutis Misiūnas: pareigūnų prievarta prieš pargriautą sulaikytąjį policijos nepuošia
Vaiz­dai, kai par­ei­gū­nai nau­do­ja prie­var­tos prie­mo­nes prieš par­griau­tą su­lai­ko­mą­jį, ne­puo­šia po­li­ci­jos, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

Vaizdai, kai pareigūnai naudoja prievartos priemones prieš pargriautą sulaikomąjį, nepuošia policijos, sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

„Žinau, kad atliekamas tyrimas, žinau, kad Policijos departamentas įvertins visą situaciją. Tokie veiksmai, aišku, nepuošia policijos“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministras.

Taip jis komentavo portalo Delfi.lt paviešintą socialiniuose tinkluose platintą vaizdo įrašą. Jame matoma, kaip du pareigūnai pargriauna sulaikomą vyrą, tada vienas jų prieš gulintį sulaikytąjį panaudoja elektroimpulsinį prietaisą „Taser“, o tada juo ima daužyti vyrui per galvą.

Vidaus reikalų ministro teigimu, toks pareigūnų elgesys menkina visuomenės pasitikėjimą pareigūnais.

Jis pabrėžė, kad fizinės prievartos priemonės prieš asmenį turėtų būti nustotos naudoti, kai jis nustoja priešintis.

Delfi.lt skelbė, kad yra pradėtas tarnybinis patikrinimas ar Radviliškyje sulaikant asmenį panaudota jėga nebuvo perteklinė ir, ar specialiosios priemonės panaudotos tinkamai.