Dr. Bronislovas Lubys – Šimtmečio žmogus
Šian­dien Jo­na­vo­je pa­mi­nė­tos Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­to, kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ įkū­rė­jo, vers­li­nin­ko, po­li­ti­ko, fi­lan­tro­po dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio 80-osios gi­mi­mo me­ti­nės.

Išvakarėse įspūdingą gėlių puokštę prie dr. B. Lubio paminklo miesto centre padėjo jo žmona, koncerno „Achemos grupė“ Valdybos pirmininkė Lidija Lubienė ir dukra Viktorija. Jos taip pat nuvyko ir prie kapo Plungėje.

Pagerbti Jonavos garbės piliečio atminimą prie Janinos Miščiukaitės meno mokyklos kieme pastatyto paminklo susirinko gausus būrys bendrovės „Achema“ vadovų, darbuotojų, buvusių bendradarbių, kitų koncerno „Achemos grupė“ įmonių vadovų, Chemikų veteranų klubo, Achemos profesinės sąjungos narių.

Gražių žodžių apie šalies pramonės patriarchą negailėjo jo kolega, AB „Achema“ statybos direktorius Česlovas Skiedra. Dr. B. Lubį jis pažinojo daugiau kaip keturis dešimtmečius. „Daugelis jį prisimename kaip puikų vadovą, aukštos erudicijos, kompetentingą, reiklų sau ir kitiems. Šis žmogus visada nujautė esamas ir būsimas įmonės vystymosi peripetijas. Priimdamas tam tikrus veiksmus, jis tardavosi su kolektyvu, išklausydavo, padiskutuodavo. Dirbdamas Seime, išgyveno dėl gamyklos, niekada nepamiršo „Achemos“. Visada rūpinosi, kad jonaviečiams būtų gera ir saugu gyventi savame mieste“, – kalbėjo Č. Skiedra.

Nuoširdžiai kalbėjęs dr. B. Lubio kolega ir bičiulis Jonas Sirvydis džiaugėsi pažinojęs šviesaus atminimo žmogų, su juo kartu dirbo 47-erius metus. „Šis vadovas iš kitų išsiskyrė savo ryžtingumu, drąsa, iškalba, nors buvo ir jautrus. Žinia apie jo mirtį mums visiems buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus. Juk jis visada galvodavo plačiai į priekį, turėdavo daug užmojų. Tai Lietuvos patriotas ir žmogus iš didžiosios raidės. Tokios asmenybės pamiršti negalima“, – teigė J. Sirvydis.

Jonavos r. savivaldybės vicemeras Erlandas Andrejevas pasidžiaugė, kad turėjo galimybę dirbti „Achemoje“: „Šis žmogus daug davė ir Jonavai, ir visai Lietuvai. Jis vertino visus, kurie dirbo kartu su juo. Nors ir mažai teko pažinti dr. B. Lubį, bet apie jį atsiliepti galiu tik labai šiltai. Būdamas 22-ejų, vos tik pradėjęs dirbti gamykloje, užėjau į administracinio pastato liftą, o ten – dr. Bronislovas Lubys. Jo pasisveikinimas „Sveikas, kaip tau sekasi?“ nustebino ir įsiminė man visam gyvenimui. Tai buvo stiprus ir nuoširdus rankos paspaudimas. Jam nerūpėjo nei mano amžius, nei mano pareigos.“

Mero pavaduotojui antrino ilgametis dr. B. Lubio bendradarbis Faustas Kriaučionis, teigdamas, kad signataras, dosnus mecenatas sukūrė didžiąją pramonę.

„Tai buvo Šimtmečio žmogus“, – pabrėžė jis.