Didžiosios sinagogos kasinėjimai sostinėje
Ar­tė­ja prie pa­bai­gos Vil­niaus Di­džio­sios si­na­go­gos ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai. Vil­niau žy­dų bend­ruo­me­nė jau tre­čią kar­tą su­rin­ko gru­pę sa­va­no­rių tal­kin­ti ty­ri­nė­to­jams.

Šį tyrimų sezoną archeologai daugiausiai pastangų dėjo į vieno iš ritualinių baseinų (mikvos) atidengimą bei tikėjosi tiksliau nustatyti įvairių sinagogos komplekso pastatų vietą.

..Didžiausi komplekso pastatai buvo sinagoga ir pirtys, todėl archeologai mano, kad tiksliai juos lokalizavus, jais būtų galima naudotis, kaip atskaitos taškais, nustatant kitų pastatų vietą.

Didžiosios sinagogos kompleksą sudarė ne tik pati sinagoga, bet ir kelios koplyčios, vonios, vandens tiekimo įrenginiai ir net nedidelis kalėjimas.

Vilniaus vadovai neatmeta galimybės, kad bent dalis buvusios sinagogos galėtų būti atstatyta.