Dėl „Zero live show“ išpuolio per mišias tyrimas bus tęsiamas
Aukš­tes­ny­sis pro­ku­ro­ras pa­nai­ki­no spren­di­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl „Ze­ro li­ve show“ rek­la­mos prieš mi­šias Šal­či­nin­kų ra­jo­no Tur­ge­lių baž­ny­čio­je.

Tai, kad ikiteisminį tyrimą nuspręsta atnaujinti, BNS patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė spaudai Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Ji sakė, kad plačiau apie šį sprendimą ir jo argumentus prokuratūra informuos artimiausiu metu.

Ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo atlikti religines apeigas ar religines iškilmes pradėtas, kai prieš Žolinių mišias Turgelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią užėjo aktoriai, apsivilkę į liturginius panašiais drabužiais.

Komentare prie vaizdo įrašo jį patalpinęs režisierius Emilis Vėlyvis nurodė, kad aktoriai tikinčiuosius kviečia atvykti į „jų tikėjimą sustiprinsiantį šou“.

Šis vaizdo įrašas sulaukė prieštaringų komentarų, vieniems žiūrovams giriant už humorą, kiti teigė, kad dėl tokio poelgio turėtų būti gėda.

Šalčininkų rajono savivaldybė savo interneto svetainėje pranešė dėl šio įvykio kreipusis į teisėsaugą.

Anksčiau spalį prokuratūra paskelbė ikiteisminį tyrimą nutraukianti, nes nenustatyta, kad padaryta nusikalstama veika, tačiau konstatuota, jog reklaminės akcijos organizatoriams ir atlikėjams galėtų būti taikoma administracinė atsakomybė.

Prokurorai konstatavo, kad aktorių veiksmai nebuvo nukreipti prieš religinės bendruomenės narių teisę dalyvauti religinėse apeigose, jų tikslas buvo ne sutrikdyti mišias, o suplanuota komercinio renginio reklama.

Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodoma, kad aktorių veiksmai nebuvo korektiški ir atitinkantys moralės normas, tačiau jais nebuvo rodoma didelė nepagarba aplinkiniams, nebuvo akivaizdžiai pažeisti visuomenės interesai.

Šalčininkų rajono savivaldybė skelbė, kad Turgelių gyventojai dėl šio įvykio pasijuto pažeminti ir įskaudinti.