Dėl svilusių laidų iš Plungės mokyklos evakuota 70 vaikų
Apie 8.45 val. Plun­gės Men­de­lio gat­vė­je, mo­kyk­los kla­sė­je, ma­no­ma, įvy­ko šil­dy­tu­vo trum­pas elek­tros jun­gi­mas (ge­di­mas) ir svi­lo lai­dai. 

Dėl patalpose atsiradusių dūmų Iš mokyklos evakuota 70 vaikų, pranešė Policijos departamentas. Vaikai nenukentėjo.

Šiuo metu patalpos vėdinamos.