Dėl policininko veiksmų pradėtas ikiteisminis tyrimas
Pa­tiks­li­nus ap­lin­ky­bes dėl in­ci­den­to Rad­vi­liš­kio par­duo­tu­vė­je, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo par­ei­gū­no pikt­nau­džia­vi­mo. Par­ei­gū­nas nu­ša­lin­tas nuo tar­ny­bos, pra­ne­ša Lie­tu­vos po­li­ci­ja.

Primename, kad lapkričio 6 d. gavus iškvietimą, pareigūnai sulaikė neblaivų ir agresyviai nusiteikusį asmenį, kuris priešinosi sulaikymui, dėl ko buvo panaudota jėga.

Apie internete pasklidusį vaizdo įrašą vidaus rekalų ministras Eimutis Misiūnas kalbėjo, jog tai nepuošia policijos: „Žinau, kad atliekamas tyrimas, žinau, kad Policijos departamentas įvertins visą situaciją. Tokie veiksmai, aišku, nepuošia policijos“, – žurnalistams praėjusį ketvirtadienį sakė ministras.