Dėl galimo piktnaudžiavimo Jurbarko savivaldybėje – STT tyrimas
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo Jur­bar­ko ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei vyk­dant pro­jek­tą, ku­ris iš da­lies bu­vo fi­nan­suo­ja­mas ir Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis.

Iš savivaldybės trečiadienį STT pareigūnai išsivežė visus su projektu susijusius dokumentus.

„Kol kas tik dokumentai yra paimti. Nei įtariamųjų nėra, nei kratų, nei kitų su baudžiamuoju procesu susijusių veiksmų“, – BNS sakė STT atstovė Ramunė Paukštienė.

Preliminariais duomenimis, projektas, kurio dokumentai paimti, yra susijęs su infrastruktūra. Daugiau duomenų teisėsauga kol kas neskelbia.