Daugiabučio gyventojai – karšto vandens skaitiklių įkaitai
Vil­niaus dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai ti­ki­na pa­te­kę į Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų, tie­kian­čių karš­tą van­de­nį, spąs­tus. Prieš ke­le­rius me­tus kei­tę karš­to van­dens skai­tik­lius gy­ven­to­jai ver­čia­mi juos keis­ti į dar nau­jes­nius vien to­dėl, kad bai­gė­si kai­my­nų prie­tai­sų ga­lio­ji­mo lai­kas. At­si­sa­kiu­siems keis­ti prie­tai­sus karš­to van­dens kai­na ga­li brang­ti  dau­giau nei tris kar­tus.

Atsisakius karštas vanduo brangs nuo 27 iki 89 eurų

Vilniaus šilumos tinklai Lazdynų rajone esančio Erfurto gatvės daugiabučio gyventojams išplatino pranešimą, kad kovo mėnesį bus keičiami visi name esantys karšto vandens nuotolinės apskaitos skaitikliai. Pranešimas papiktino daugiabučio gyventoją Antaną (pavardės pašnekovas atskleisti nesutiko – LŽ), kurio buto skaitiklis keistas prieš ketverius metus. Pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos patvirtintas taisykles tokie apskaitos prietaisai turi būti keičiami kas šešerius metus.

„Nesuprantu, kodėl mes savo bute turėdami gerą, veikiantį skaitiklį dabar privalome jį keisti į naują? Nes taip sugalvojo Vilniaus šilumos tinklai? Ir ką reiškia tokie grasinimai, kad nesutikusiems keisti prietaiso už karštą vandenį reikės mokėti dvigubai brangiau? Jei skaitiklis veikia, reiškia jis teisingus duomenis siunčia bendrovei, pagal juos galima mums apskaičiuoti teisingą paslaugos kainą“, – piktinosi namo gyventojas.

Sprendimą, keisti skaitiklį ar ne, turi priimti kiekvieno buto savininkas atskirai. Be savininko sutikimo karšto vandens tiekėjas prietaiso liesti negali, nepaisant to, kad šis skaitiklis yra bendrovės nuosavybė.

Tačiau buto savininkui, atsisakiusiam keisti kad ir veikiantį prietaisą į naują, yra taikoma bauda. Šio buto karšto vandens rodmenys bus ignoruojami, o paslauga už karštą vandenį bus apskaičiuojama remiantis vidutiniu karšto vandens suvartojimu Vilniaus mieste vienam žmogui per mėnesį. Šiandien šis rodiklis siekia 2,28 kubinio metro vienam asmeniui. Jis bus dauginamas iš bute registruotų asmenų skaičiaus ir padvigubintas.

Kitaip tariant, jeigu iki šiol Antano keturių asmenų šeima per mėnesį sunaudodavo vidutiniškai apie 5 kubinius metrus karšto vandens ir už paslaugą mokėjo apie 25 eurus, atsisakiusiai keisti skaitiklį šeimai paslaugos kaina šoktelėtų iki 89 eurų per mėnesį.

Po atskirus butus lankstyti neketina

Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo departamento direktorius Vilmantas Markevičius tikina, kad bendrovė skaitiklių patikrą ir keitimą vykdo ne pavieniams butams, o visam daugiabučiui vienu metu.

„Čia yra tas atvejis, kai namui prieš šešerius metus buvo keisti skaitikliai, bet vieno buto prietaisas eksploatacijos metu sugedo ir mes privalėjome jį pakeisti. Nepaisant to, dabar karšto vandens skaitiklių patikra atliekama visam namui ir mes privalome vienu metu pakeisti visus skaitiklius. Į tą butą grįžti mums, pavyzdžiui, po dviejų metų būtų labai sudėtinga. Visus atskirus miesto butus suadministruoti yra gana sudėtinga. Todėl šiandien atliekame patikrą visam namui, kad apsidraustume nuo tokių klaidų, kad ateityje vienas iš prietaisų bus naudojamas be patikros“, – sprendimo motyvus vardijo V. Markevičius.

Pakeisti vieną karšto vandens apskaitos prietaisą su nuotoliniu rodmenų perdavimu Vilniaus šilumos tinklams kainuoja apie 27 eurus. Bendrovė šias išlaidas įtraukia į karšto vandens skaitiklio aptarnavimo mokestį, kurį moka daugiabučių gyventojai ir kuris šiandien siekia 0,93 eurų mėnesiui. Tik per 6 metų laikotarpį gyventojai bendrovei sugrąžina nebe 27 eurus, o 2,5 karto daugiau.

Vilniaus miesto savivaldybės šilumos ir vandens ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Karosas tikina, kad miestui pavaldžios bendrovės vykdoma politika yra ne tik teisėta, bet ir logiška.

„Pagal įstatymą tiekėjas yra atsakingas už prietaisų apskaitą. Jie yra pasitvirtinę tvarką, kaip, kada ir kur tuos prietaisus keičia. Jeigu buvo vienu metu skaitikliai pakeisti visam pastatui, visas atnaujinimas vienu metu yra tikslingas. Juk čia organizuojamas konkursas, viešųjų pirkimų būdu renkamas rangovas. Tie kaštai susidaro iš transportavimo, atvažiavimo, darbo vietoje, darbo su klientais. Jeigu žiūrėsime visumą, taip tikrai yra geriau. Palikti tą vieną žmogų su senu apskaitos prietaisu irgi nėra tikslinga“, – sakė K. Karosas.

Nepaisant siekio vienu ypu vienam namui pakeisti karšto vandens apskaitos prietaisus, visgi šilumos tiekėjui tenka vykti į atskirus butus prietaiso gedimo atveju. Taip pat specialistai priversti vykti į vietą tikrinti skaitiklių, jeigu buto savininkas abejoja rodmenų teisingumu. Tiesa, tokių gedimų, pasak K. Karoso, pasitaiko gana retai – 3–5 proc. nuo visų karšto vandens apskaitos prietaisų Vilniaus mieste.