Danieliaus Lupshitzo pergalė: ant žydų antkapių reformatai nelaipios
Pa­čia­me Vil­niaus cen­tre – Py­li­mo gat­vė­je prieš­ais Re­for­ma­tų skve­rą esan­čios Vil­niaus Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios laip­tų is­to­ri­ja, pa­na­šu, pa­ga­liau pri­ėjo at­omaz­gą. Il­gą lai­ką mies­to žy­dų bend­ruo­me­nės na­rius pik­ti­no tai, jog sta­tant šios baž­ny­čios laip­tus bu­vo pa­nau­do­ti žy­dų ant­ka­pių ak­me­nys.

Diskusijoje apie laiptų pakeitimo būtinybę bene aršiausiai su Evangelikų reformatų atstovais konfliktavo ir žydų antkapius gynė Danielius Lupshitzas. Jis savo Feisbuko paskyroje ne kartą publikavo atvirus laiškus Reformatų bendruomenei, ragindamas nedelsiant pakeisti laiptų akmenis.

Pernai metų rugsėjį į D.Lupshitzo kreipimąsi sureagavo Vilniaus Ev. Reformatų Vilniaus parapijos seniūnų Tarybos pirmininkas Giedrius Vaitekūnas. Raštu pateiktuose atsakymuose bendruomenės atstovas aiškino, jog tuo metu lėšų laiptams evangelikai skirti negalintys, tačiau patikino, jog tai – numatyta bažnyčios rekonstrukcijos programos dalis.

Šiandien socialiniame tinkle „Facebook“ ėmė plisti nuotraukos, kuriose užfiksuoti pradėti bažnyčios laiptų keitimo darbai. Jomis pasidalino ir Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas. „Pagaliau žydų antkapiai, ilgai tarnavę laiptais Vilniaus Evangelikų reformatų bažnyčioje, Pylimo gatvėje, bus grąžinti atgal, kur jiems ir vieta. Tikiuosi padėtis bus ištaisyta ir kitose vietose“, – savo paskyroje džiaugėsi diplomatas.

Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas Simonas Gurevičius LŽ anksčiau yra pasakojęs antkapių atsiradimo visuomeninės paskirties objektuose istoriją: „Senosios žydų kapinės Vilniuje naikintos ir Rusijos imperijos laikais, kaip pavyzdžiui, XIX amžiaus pabaigoje sunaikinta didžioji dali Šnipiškių kapinių, kuriose palaidoti vieni garsiausių judaizmo mąstytojų. Nušlifuotus antkapius caro valdžia panaudojo arklidžių statybai. Tačiau didžiausia naikinimų banga, kaip ir kituose Lietuvos miestuose, nusirito sovietmečiu.“

„Naciai žydus naikino fiziškai, o sovietai stengėsi ištrinti net ir pėdsakus, kad šie žmonės čia gyveno“ – pridūrė jis.