Dalis pagrindinių ir rajoninių kelių drėgni
Šiau­rės ir šiau­rės ry­tų Lie­tu­vo­je dėl sny­gio pa­grin­di­nių ke­lių dan­gos dau­giau­sia drėg­nos, vie­to­mis su šla­pio snie­go pro­vė­žo­mis, li­ku­sio­je ša­lies da­ly­je jos sau­sos, pra­ne­ša Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja. 

Mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai daugiausia drėgni, tik rytų ir šiaurės Lietuvoje miškingose vietovėse, jie yra provėžoti, vietomis padengti prispausto sniego sluoksniu, slidūs.

Vandens gylis kelio Šilutė-Rusnė apsemtame ruože išlieka 30 cm. Automobiliai, gyventojai ir keleiviai keliami specialiomis transporto priemonėmis.