Dainius Kreivys – konservatorių kandidatas į Vilniaus merus
Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) kan­di­da­tu į Vil­niaus me­rus kels par­la­men­ta­rą, bu­vu­sį ūkio mi­nis­trą Dai­nių Krei­vį.

„Priėmiau sprendimą dalyvauti Vilniaus miesto mero rinkimuose kartu su Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionimis demokratais“, – spaudos konferencijoje trečiadienį sakė D. Kreivys.

D. Kreivys 2008-ųjų lapkritį buvo išrinktas į Vilniaus tarybą, tačiau netrukus šių pareigų atsisakė, nes buvo paskirtas ūkio ministru Andriaus Kubiliaus Vyriausybėje.

2011-ųjų kovą iš šio posto D. Kreivys atsistatydino Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai konstatavus, kad jis supainiojo interesus skirdamas ES lėšas mokyklų renovacijai, o konkursą laimėjo jo motinos iš dalies valdoma įmonė.

Partijos atrankos komitetas D. Kreivį atrinko iš keturių partijos prezidiumo pasiūlytų politikų. Be D. Kreivio siūlyti buvęs Ukrainos ministras Aivaras Abromavičius, sostinės tarybos narys Valdas Benkunskas ir parlamentarė Ingrida Šimonytė, apsisprendusi siekti TS-LKD paramos prezidento rinkimuose.

Konservatorė Seimo narė Agnė Bilotaitė sieks Klaipėdos mero pareigų.