Chaoso nuotaikos plinta
Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) na­riams ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trui Au­re­li­jui Ve­ry­gai va­kar bu­vo pri­sta­ty­tas 3508 Jo­niš­kio gy­ven­to­jų par­ašais pa­tvir­tin­tas rei­ka­la­vi­mas ne­leis­ti su­nai­kin­ti Jo­niš­kio li­go­ni­nę. Ir tai jau ne­be pir­mas toks rei­ka­la­vi­mas, bet pir­mą­kart su­lauk­ta pa­lai­ky­mo ir par­la­men­te.

Joniškiečių reikalavimus išsaugoti ligoninę palaikantis SRK narys konservatorius Antanas Matulas juos žada įteikti premjerui Sauliui Skverneliui ir ragina taip pat pasielgti kitų rajonų, „virš kurių kybo grėsmė netekti ligoninių“, gyventojus. Esą tik tai galbūt padės išsaugoti minėtas gydymo įstaigas. O jeigu nepadės ir tai, parlamentaras žada kviesti žmones kovoti mokytojų pasirinktais metodais: rinktis į mitingus, rengti akcijas ir taip kovoti už savo teises.

Antanas Matulas: „Gyventojai demonstruoja pilietiškumą. Tik tai galbūt padės išsaugoti ligonines.“

Seimo SRK pirmininkė Asta Kubilienė vakar sakė, kad ligoninių naikinti neketinama, ir patarė tautiečiams nesileisti būti įtraukiamiems „į politines dramas“. Tačiau parlamentarė pabrėžė, kad pertvarkyti sveikatos apsaugos sistemą būtina pačių žmonių labui.

Kova už ligonines – kova už gyvybę?

Joniškio ligoninės vyriausiasis gydytojas Edmundas Baltakis „Lietuvos žinioms“ sakė, kad visi 3508 parašai buvo surinkti vos per tris dienas „Medicinos personalas prie šios iniciatyvos neprisidėjo“, – teigė jis. E. Baltakis pabrėžė jaučiantis prieš rajonų ligonines nukreiptą valdančiųjų inicijuotą ir Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pradėtą kampaniją, kurios tikslas – šias gydymo įstaigas paversti slaugos ligoninėmis. „Formuojant tokį požiūrį, ligoninės išties pasmerkiamos, nes koks jaunas gydytojas norės vykti į jas dirbti“, – akcentavo Joniškio ligoninės vadovas.

E. Baltakis pripažino, jog šioje gydymo įstaigoje iš tiesų trūksta specialistų, bet esą tai nereiškia, kad joje nebegalima gydyti ligonių. Kaip pažymėjo vyriausiasis gydytojas, ir jo vadovaujamai, ir daugeliui kitų rajonų ligoninių šiuo metu iškilusi grėsmė netekti terapijos skyrių.

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Prieš tris mėnesius ir Biržų rajono gyventojai dėl ligoninės išsaugojimo taip pat rinko parašus, juos įteikė SAM vadovybei, o kopijas išsiuntinėjo parlamentarams. Tuomet buvo surinkta per 5010 parašų. Biržų ligoninės direktoriaus Petro Bimbos teigimu, kai parašai pasiekė SAM, iš ministerijos gautas „įvertinimas“, esą parašų rinkimas beprasmis, nes ligoninėje jokia pacientams nenaudinga pertvarka nebus vykdoma. Tačiau gydytojai nenurimo, mat „ligoninę įvairiais kanalais pasiekia žinios, kad joje neliks terapijos skyriaus, o pagrindinis dėmesys bus skiriamas ligotų žmonių slaugai. „Ir gydytojai, ir, žinoma, pacientai nori stabilumo, nori aiškumo, o ne užuominų ar pasakymų, kad viskas bus gerai“, – sakė Biržų ligoninės vadovas.

Asta Kubilienė: „Reformos medicinos srityje yra būtinos ir jos rengiamos būtent žmonių labui.“

Palaikymą rado Seime

Parlamentaras A. Matulas „Lietuvos žinioms“ teigė sveikinantis žmonių iniciatyvą ginti ligonines. Pasak jo, grėsmė, kad daugelyje rajonų ligoninių žmonės nebegaus reikalingo gydymo, yra reali. Jis apgailestavo, kad ne tik šių gydymo įstaigų vadovams, bet ir jam, SRK nariui, neįvardijama, kokia rajonų ligoninių ateitis. „Tikslios, konkrečios informacijos nepavyksta gauti „, – tikino Seimo narys. Jis pažymėjo, kad apie ligoninių perspektyvas kalbasi su rajonų ligoninių vadovais, darbuotojais, jau aplankė Šakių, Kaišiadorių, Lazdijų ir Joniškio ligonines, o ateityje planuoja aplankyti ir kitas.

Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Rajonų ligoninių vadovai ir specialistai prisipažino jaučiantys didelį nerimą. „Gydytojai nerimauja ne dėl savęs. Rajonų ligonines pavertus slaugos ligoninėmis, vyresni gydytojai išeis į pensiją, o jaunesni tikrai be darbo neliks. Nerimaujama dėl rajonuose gyvenančių žmonių. Kas juos gydys?“ – sakė A. Matulas. Anot Seimo nario, džiugu, kad žmonės kyla už ligoninių išsaugojimą. „Jie demonstruoja pilietiškumą“, – akcentavo SRK narys.

Visos galimybės numirti

Seimo SRK pirmininkė A. Kubilienė vakar tvirtino, kad „kolegos Antano Matulo keliamas aliarmas“ yra nepagrįstas, tai – vien emocijų išraiška. „Šalies medicinos būklė yra tokia, kokia yra. O atsakomybę už tai turėtų prisiimti A. Matulas. Juk jis daugybę metų buvo vienas iš medicinos politikos formuotojų“, – atkirto A. Kubilienė.

Ji pripažino, jog šiuo metu ne viena rajono ligoninė dirba taip, kad ligoniui joje yra visos galimybės numirti, bet labai nedaug – pasveikti. „Todėl reformos medicinos srityje yra būtinos ir jos rengiamos būtent žmonių labui“, – reziumavo Seimo SRK pirmininkė.