Buvęs Telšių meras savivaldybei pardavė 12 apleistų butų
Tel­šių sa­vi­val­dy­bė iš bu­vu­sio Tel­šių me­ro „tvar­kie­čio“ Da­nie­liaus Rup­šio nu­pir­ko 12 bu­tų na­me vai­duok­ly­je ir už­si­mo­jo į jį nu­kreip­ti eu­ro­pi­nes lė­šas įren­giant so­cia­li­nius būs­tus.

Kaip rašo dienraštis „Lietuvos rytas“, Telšių meras „darbietis“ Petras Kuizinas mano, kad beveik 100 tūkstančių eurų buvusiam jo pirmtakui Danieliui Rupšiui atseikėję politikai elgėsi ne tik teisėtai, bet ir ūkiškai.

Tačiau prieš kelerius metus tuos pačius butus už kelis kartus mažesnę kainą varžytinėse pardavinėjusiai antstolei pirkėjų sudominti nepavyko. „Lietuvos rytas“ išsiaiškino, kad varžytinėse D. Rupšio visų 12 butų pradinė kaina buvo 38,3 tūkstančio eurų, bet parduoti nepavyko nė vieno.

Telšių valdžia ėmė puoselėti planus, kad įsigytam daugiabučiui suremontuoti reikėtų panaudoti europinius pinigus. Nuo 2017 metų ne kartą buvo kreiptasi į Centrinę projektų valdymo agentūrą (CVPA), kad būtų pakoreguotas projektas ir socialiniam būstui pirkti skirtus pinigus būtų leista panaudoti rekonstrukcijai.

Tačiau CVPA projekto keitimui nepritaria, be kita ko, nurodydama, kad įsigijus butus viename pastate už miesto ribos gali būti padaryta ir žala. Mat į užmiestį iškėlus ir viename name apgyvendinus šeimas jos patirtų dar didesnę socialinę atskirtį.

Nepartinis Telšių tarybos narys Algirdas Bacevičius, ne kartą apžiūrėjęs Ryškėnuose stovintį savivaldybės įsigytą daugiabutį „vaiduoklį“ įsitikinęs, kad savivaldybės įsigytas namas – avarinės būklės, kurį reikėtų griauti, o ne remontuoti.