Buvęs bendrovės „Mažeikių vandenys“ direktorius sumokės solidžią baudą ir grąžins kyšius
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas kal­tu dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo pri­pa­ži­no bu­vu­sį už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Ma­žei­kių van­de­nys“ di­rek­to­rių Vy­tau­tą Ma­žei­kį ir sky­rė jam ga­lu­ti­nę 16 947 eu­rų bau­dą. Taip pat iš jo nu­spręs­ta kon­fis­kuo­ti kaip ky­šius gau­tus 14 900 eu­rų.

Kaltais dėl papirkimo pripažinti ir dvejų įmonių atstovai – R. G. ir D. L., kurie privalės sumokėti daugiau nei 16 tūkstančių eurų ir daugiau nei 2 tūkstančių eurų dydžio baudas, rašoma pranešime spaudai

Ikiteisminio tyrimo metu Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos pareigūnai nustatė, kad buvęs bendrovės „Mažeikių vandenys“ direktorius iš įvairių įmonių atstovų bendrai priėmė beveik 15 tūkstančių eurų kyšių už tai, kad šios įmonės laimėtų bendrovės „Mažeikių vandenys“ organizuojamus mažos vertės viešuosius pirkimus.

Tai jau antroji baudžiamoji byla dėl šios bendrovės, kuri buvo baigta baudžiamuoju įsakymu, t. y. kaltinamiesiems pripažinus savo kaltę, todėl teismas minėtiems asmenims skyrė net trečdaliu sumažintas baudas.

Dar viena baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl padėjimo kyšininkauti ir apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo pareikšti bendrovės „Mažeikių vandenys“ vyriausiajai finansininkei B. J., o vienos privačios bendrovės vadovas D. M. kaltinamas buvusio „Mažeikių vandenys“ direktoriaus V. Mažeikio papirkimu, šiuo metu įprasta tvarka nagrinėjama Šiaulių apygardos teisme.

STT atlikto ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2017-ųjų spalio mėnesį privačios uždarosios akcinės bendrovės vadovas D. M. už tai, kad jo vadovaujamai bendrovei „Mažeikių vandenys“ išrašyta beveik 8 tūkstančių eurų (be PVM) sąskaita už nustatytus nuotekų užterštumo viršijimus būtų panaikinta, davė 2 tūkstančių eurų kyšį kaltu pripažintam pastarosios bendrovės vadovui. Pusę šios sumos direktorius V. Mažeikis perdavė „Mažeikių vandenys“ vyriausiajai finansininkei B. J. ir nurodė anuliuoti išrašytą sąskaitą. Dėl to bendrovė patyrė beveik 8 tūkstančių eurų nuostolį.

Pradėjus ikiteisminį tyrimą ir išaiškėjus nusikaltimui, „Mažeikių vandenys“ minėtai privačiai bendrovei dar kartą pateikė sąskaitą už nustatytus pažeidimus – bendrovė ją apmokėjo.

Be to, STT Šiaulių valdybos pareigūnai šiuo metu tęsia dar du ikiteisminius tyrimus dėl galimos korupcijos bendrovės „Mažeikių vandenys“, kurios steigėja – Mažeikių rajono savivaldybė.